Sözcü Plus Giriş

Genel Kurul’da çalışma süresine ilişkin tartışma yaşandı

 Tasarının 5 maddesi daha kabul edildi

Genel Kurul’da İç Güvenlik Paketi üzerinde görüşmeler devam ediyor.
HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, çalışmaların geç saatlere kadar
sürdürülmesine tepki gösterdi. Milletvekillerinin yanında Meclis çalışanlarının
da bu konuda mağdur edildiğini belirten Kaplan, “Bu saatte çalışan sektörler
hastanelerin acil servisleri, işkembe salonları, pavyon ve barlardır. Meclis’te
kölelik düzeninde bu çalışma tarzını insan haklarına aykırı buluyoruz” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Genel Kurul’un saat
15.00’te açıldığını ancak saat 23.00’te gündeme geçildiğini, bunun, muhalefetin
çalışmaları engelleme çabasından kaynaklandığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, iktidar partisinin uzlaşmadan yana
olmadığını, kendilerinin de muhalefet olarak, dayatmaya karşı İçtüzük haklarını
kullandıklarını ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, yürütmenin yasamaya dayatmada
bulunduğunu, bu nedenle Meclis’in geç saatlere kadar aralıksız çalıştırıldığını
savunarak, bunu kabul edemeyeceklerini söyledi.

Daha sonra yerlerinden söz alan muhalefet milletvekilleri, çalışma
süresine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Bu sırada AKP’li milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri
arasında tartışmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, partilerin grup başkanvekilleriyle
görüşmek üzere birleşime ara verdi. Aranın ardından tasarı üzerinde görüşmelere
devam edildi.

-Tasarının 5 maddesi daha kabul edildi-

Genel Kurul’da, tasarının 5 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen
maddelere göre, askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddia
edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen jandarma
personeli, İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırılabilecek. İl
jandarma komutanı hariç olmak üzere, il jandarma komutanlıklarında görevli
personel, vali tarafından görevden uzaklaştırılabilecek. Görevden uzaklaştırılan
personel hakkında, en geç 10 gün içinde ön inceleme veya soruşturmaya başlanacak.

Görevden uzaklaştırılanlar yaptıkları görevden alıkonulmuş olacak. Bu
kişilerin görev yerleri değiştirilebilecek veya başka görev verilmeyebilecek.
Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenecek.
Haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veya kovuşturmaya yer
olmadığına, beraatına, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya
ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya eksik ödenen her türlü
özlük hakkı ödenecek.

Jandarmanın askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili
eylem ve işlemleri; İçişleri Bakanlığı, valiler ve kendi amirleri tarafından
denetlenecek ve teftiş edilecek.

İl jandarma komutanı ile merkez ilçe jandarma komutanı hakkında il
valisince, ilçe jandarma komutanı hakkında kaymakamın değerlendirmesi alınarak il
valisi tarafından her yılın sonunda askeri görevleri haricindeki diğer
görevleriyle ilgili değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirme raporları
personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınacak.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, birleşime ara verdi. Aranın ardından
komisyonun yerini almaması üzerine Akşener, saat 14.00’te toplanmak üzere
birleşimi kapattı.

MECLİS’TE MÜSAİT TARIŞMASI

TDK’nın, “müsait” kelimesini “flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)” olarak tanımlaması, Genel Kurul’da tepkiyle karşılandı. TBMM Başkanvekili Meral Akşener de erkeklerin genellikle örneklerini kadınlar üzerinden verdiğine dikkati çekti.

TBMM Genel Kurulu’nda, TDK’nın, “müsait” kelimesini “flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)” olarak tanımlamasına tepki gösterildi.

Genel Kurul’da, İç Güvenlik Paketi üzerinde görüşmeler başladı. Değişiklik önergesi üzerine söz alan HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, TDK’nın, “müsait” kelimesine ilişkin tanımını eleştirerek, “Bu iktidarın zihniyeti bakıyoruz Türk Dil Kurumu’nda karşımıza çıkıyor. Kadını hakir gören, aşağılayan, eşitsizliğinin üzerine vurgu yapan, cinsiyetçi sömürüye açık bir söylem” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Bu ifade kadını hakir gören, kadını aşağılayan tavrın, anlayışın, zihnin uzantısı olan bir ifade ve Türk diline ilişkin bir kamusta olmaması gereken bir cümle. O bakımdan, Levent Bey’e teşekkür ediyorum, bunu sosyal medyada dile getiren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Devletin denetimindeki Türk Dil Kurumu’nda kadına yönelik böyle bir ifadenin geçmesi aslında siyasal iktidarın da sahiplendiği bir anlayışı yansıtıyor” dedi. Gök ayrıca, Türkiye’de kadının hak ettiği yeri bulması için öncelikle erkeklerin zihniyetlerini değiştirmeleri gerektiğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, TDK’nın, “müsait” kelimesinin karşılığını oluştururken verdiği örneği hoş bulmadıklarını söyledi. Halaçoğlu, “TDK’yı savunmak mümkün değil. O zaman flört etmeye müsait erkekler için ne diyeceğiz, neden o yazılmamış?” diye konuştu.

Bu arada TBMM Başkanvekili Meral Akşener, erkeklerin genellikle örneklerini kadınlar üzerinden verdiğine dikkati çekerek, “Bu konuya biz milletvekilleri olarak, seçilmiş insanlar olarak, kadınıyla, erkeğiyle eğer dikkat edebilirsek… Bunu ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Yani, bir kavga ediliyor, kadın örnek… İyi bir şey konuşuluyor, kadın örnek… İstemiyoruz kardeşim, yapmayın. Bunu kimse, hiçbir kadın istemiyor” dedi.

Yayınlanma Tarihi:04:24,