Sözcü Plus Giriş

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Komisyonu’nda sunum yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kadına yönelik
şiddete karşı önlem alınırken, kadınla erkeğin biyolojik ve psikolojik
farklılıklarının iyi bilinmesi gerektiğine işaret etti.

Bir dahi olan Albert Einstein’in eşine, “Benimle evli kalmak
istiyorsan benden şikayet etme, dostluk ve yakınlık bekleme” dediğini ve
evliliğini sürdüremediğini anlatan Tarhan, mantıksal zekası çok yüksek olan
birinin duygusal zekasının yüksek olmayabileceğini ifade etti.

Sinevizyon eşliğinde kadın ve erkek beyni arasındaki farklılıkları
anlatan Tarhan, kadın beyninin empatisinin yüksek olduğunu ve kadının genellikle
daha fazla fedakar olduğunu kaydetti.

MODERN MAGANDA ŞİDDETİ

“Maganda erkek tipi” örneğini veren Tarhan, “Şimdi modern magandalar
var. Bu erkek tipleri, kadını yüceltirler, överler. Burada kadın romantizm, erkek
erotizm ister. Bu erkek romantizmi verir, erotizmi ister ve karşı tarafın kendine
körü körüne itaat etmesini ister. Aksi davranış sergilendiğinde ise şiddet
uygular” diye konuştu.

Özgecan Aslan cinayetine değinen ve bu tür cinayetleri işleyen
kişilerin genellikle anti-sosyal yapıya sahip olduklarına dikkati çeken Tarhan,
sağlıklı bir insanın beyni ile anti-sosyal bir insanın beyninin işleyişi
arasındaki farkları anlattı. Tarhan, bu kişilerin rehabilite edilmeden serbest
bırakılması halinde aynı suçları bir daha işleme ihtimallerinin yüksek olduğunu
dile getirdi.

CANLI MODEL

Çocuklarda şiddetin nedenlerine değinen Tarhan, bir çocuğun kulağını
çekmenin bile, o çocuğa daha küçük yaşta şiddeti öğretmek anlamına geldiğini
söyledi. Tarhan, şiddete maruz kalan çocuğun ileride kendi çocuğuna da şiddet
uygulama potansiyelinin arttığına işaret etti.

Televizyonda yayınlanan şiddet içerikli filmlerin çizgi filmlerin
çocuktaki etkisinin tartışıldığını belirten Tarhan, “Bir insanın saldırgan
davranışlarda bulunmasının en büyük nedeni televizyondaki filmlerden çok canlı
modellerdir. Medyanın şiddet artırıcı etkisi var ama asıl etkili olan evdeki
yaşamdır, ebeveynlerdir. Şiddet içerikli filmleri çok seven bir çocuk eğer
yaşadığı evde şiddet yoksa, şiddet davranışlarını çok fazla göstermez. Ama hem bu
filmlerden izliyor hem de evde bunu yaşıyorsa o çocuk suç makinesine dönüşebilir”
diye konuştu.

REKABETÇİ FEMİNİZM ANLAYIŞI

Tarhan, kadın erkek ilişkilerini “kadın erkek savaşına” dönüştüren
feminizm anlayışı söz konusu olduğuna işaret ederek, “(Kocan sana tabak
fırlatıyorsa sen de ona fırlat) şeklinde kadın erkek ilişkisi oluşturan rekabetçi
bir yaklaşım var. Erkekler, kadının özgürleşme hareketini, kadının değiştiğini
anlayamıyor. Onu anlayamadığı için kadının özgürlük talebini isyan olarak
algılıyor” dedi.

Tarhan, bazı batı ülkelerinde şiddetin önlenmesine ilişkin sosyal
çalışmacı sisteminin bulunduğunu, bir evde şiddet uygulandığına yönelik ihbar
alan görevlilerin söz konusu eve giderek durumu araştırdıklarını ifade etti.

Türkiye’de komşuluk kültürünün sağlam olduğu dönemlerde aslında
komşuların bu görevi yerine getirdiklerini belirten Tarhan, “Şimdi bu sistem
zayıfladı. Ya komşuluk kültürünü yeniden geliştireceğiz ya da batıdaki gibi
sosyal çalışmacı sistemi kuracağız” dedi.

Tarhan, şiddeti önleminin bir yolunun da insanlara küçük yaştan
itibaren mutluluğu öğretmek olduğunu söyledi. Ayrıca anne-babalara, “anne baba
pratikliği”nin öğretilmesi gerektiğini anlatan Tarhan, ebeveynlerin, çocuk
yetiştirirken çok iyi gözlemci olmaları, çocuklarında şiddete eğilim görmeleri
halinde bunun önlemini almaları gerektiğini kaydetti.

Tarhan ayrıca, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılıklarının,
pornografik materyallerin kullanımının artmasının şiddetin önemli nedenleri
arasında olduğunu vurguladı.

Sosyal medyanın kullanımına da değinen Tarhan, sosyal medyanın bir
evin açık kapısı gibi olduğunu ifade etti. Sanal ortamda insanların kimliklerini
saklayarak diyaloglar kurduğunu, bunun da yalanı doğallaştırdığını anlatan
Tarhan, duygusal ihtiyaçlarını gidermek isteyen çocukların, gençlerin, bu sanal
ortamda kolayca aşık olup bağlanabildiklerini kaydetti. Nevzat Tarhan, bu nedenle
anne babaların öncelikle çocuklarına yeterli sevgiyi hissettirmeleri ve
çocuklarının interneti kullanımı konusunda hassas olmaları gerektiğini söyledi.

Özgecan Aslan cinayetini yeniden anımsatan Tarhan, şiddet olaylarının
arttığını, böyle suç makinelerine daha sık rastlanacağını, bu nedenle önlemlerin
artırılması gerektiğini vurguladı.

ALKOL SINIRLANDIRILMALI

AKP İstanbul milletvekili İsmet Uçma, daha önce komisyonda “mahalle kültürü” ile ilgili konuşmasının medyadaki yansımalarını anımsatarak, Tarhan’a, “Sizin sunumunuz, benim teorimin doğru olduğunu gösteriyor” dedi. Kadın ile erkek arasındaki fıtrat ile savaşmamak gerektiğini belirten Uçma, kadını erkekleştirme, erkeği kadınlaştırma yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının şiddet üzerindeki etkisine değinen Uçma, “Aklı kapatan her şey sınırlandırılmalıdır. Alkol sınırlandırılmalıdır. Uyuşturucu ile mücadelede cezai müeyyide cinayetle eş değer
olmalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, cinsel şiddet, tecavüz
girişimi ile karşı karşıya kalan bir kadının o an ne yapması gerektiği konusunun
da araştırılmasını istedi. Toprak, komisyonun bu konuda bir uzman davet
edebileceğini söyledi.