Kodlama dersi, bilişim öğretmenleri olmadan olmaz!

Prof. Dr. Yaşar Özden ve Doç. Dr. Yasemin Allsop , "Kodlama dersi, bilişim öğretmenleri olmadan olmaz" diyor.

Kodlama dersi, bilişim öğretmenleri olmadan olmaz!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ortaokul ve lise müfredatına kodlama dersinin eklenmesi yönünde çalışmalar başladı.

Sadece “okullara kodlama dersi getiriyoruz” tek başına bir müjde değil!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan ismiyle yapılan paylaşımda, “Milli Eğitim Bakanlığımızla yapacağımız çalışma ile kodlama dersini Ortaokul ve Liselerde müfredata alacağız” ifadeleri yer aldı.

Okullarda Kodlama dersinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi. Okullarda başarıyla uygulanabilmesi için bu dersin içinin güzel doldurulması gerekiyor. Bu aşamada belki de en önemli unsur kalifiye öğretmenlerce verilmesi… Elbette dersin zorunlu mu seçmeli mi olacağı da büyük önem taşıyor. Çünkü zorunlu olması demek yeni öğretmen alımlarının da yapılması demek…

AKADEMİSYENLERDEN BİLİŞİM ÖĞRETMENLERİNE DESTEK!

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Özden ve İngiltere'de Bilişim alanında önemli çalışmaları bulunan Doç. Dr. Yasemin Allsop bu ders yönelik aynı doğrultuda açıklama yapıyor ve “Kodlama dersi, bilişim öğretmenleri olmadan olmaz” diyorlar.

Prof. Dr. Yaşar Özden “Dünyada birçok ülke okulöncesinden başlayarak temel eğitim kademlerinde Bilgisayar (Bilimi) Eğitimini zorunlu hale getirmeye çalışırken biz bu seviyelerde bu tür dersleri verebilecek Bilişim Öğretmenlerini dışlamamalı, sahiplenmeliyiz” diyor.

İngiltere'de Bilişim alanında önemli çalışmaları bulunan akademisyen Yasemin Allsop da, Avrupa Birliği’nin kodlamayı, okuma ve yazma öğrenmek kadar önemli gördüğüne dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde kodlamanın müfredata girmesinin önündeki en büyük engelin, kodlama eğitimi verecek yetişmiş insan gücünün okullarda bulunmaması olduğunun altını çizerek bilişim öğretmenlerinin Türkiye için büyük avantaj olduğunu vurguluyor.

“KODLAMA, PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİNİ GELİŞTİRİR”

Allsop, Kodlama dersinin önemine yönelik şunları söylüyor:

” Kodlama, öğrencileri öğrenmeye motive eder ve çocukların kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını teşvik eder. Kodlama ezberciliği değil problem çözme yeteneğini geliştirir. Dolayısıyla öğrenciler bir alanda değil hayatın her alanında karşılaştıkları problemleri çözebilecek yetenekler geliştirirler. Bugün çocukların teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi artık yeterli değildir. Teknolojinin nasıl çalıştığını ve oluşturulduğunu bilmeleri gereklidir. Programcılık öğrenmekle, çocuklar direkt programcı olamazlar ancak, kodlama yapmak onların problem çözme ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirmekle birlikte, matematik, bilim ve teknoloji gibi bir çok derslere de destek olur.”

 

Loading...