Sözcü Plus Giriş

TEOG Türkçe soruları ve cevapları! TEOG 2016’da iptal olan Türkçe sorusu hangisi?

Hangi TEOG sorusu iptal oldu TEOG soruları ve cevapları son durum: İşte Türkçe, Matematik, Din Kültürü, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil soruları ile ilgili detaylar...

Güncellenme: 20:08, 23/06/2016
TEOG Türkçe soruları ve cevapları! TEOG 2016’da iptal olan Türkçe sorusu hangisi?

TEOG 2016 II. dönem sınavları sona erdi ve öğrenciler yayımlanan TEOG soruları ve cevapları ile sınavlarını kontrol etmeye başladılar. 2. oturum biter bitmez Türkçe soruları ve tüm diğer derslerin TEOG soruları ile cevapları sozcu.com.tr’de yayımlandı. Aşağıda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce) sınav kitapçıkları için açılan bölümlerde tüm sınav sorularını ve cevap anahtarlarını görebilirsiniz.

TEOG MATEMATİK SORULARI BURADA
TEOG DİN KÜLTÜRÜ SORULARI BURADA
TEOG FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI BURADA
TEOG İNKILAP TARİHİ SORULARI BURADA
TEOG YABANCI DİL (İNGİLİZCE), BURADA 

Türkçe soruları değerlendirmesi: Türkçe soruları, müfredat kazanımlarına uygunluk gösteren sorulardan oluşmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, okuma-anlama becerilerini ölçen sorular ağırlıktadır. Ayırt edici sorular da “sözcük hazinesi; neden-sonuç ilişkisi; paragrafın yapısı, ana düşüncesi, yardımcı düşünceleri; düşünceyi geliştirme yolları; metnin türü ve öznel anlatım”a yönelik bu becerilerle ilgilidir. Dil bilgisi becerilerini ölçen beş soru, sınavın %25'lik bölümünü oluşturmaktadır. “Yazım kuralı, noktalama, eylemin çatı özelliği, cümle türleri, cümlede vurgulanan öge”yle ilgili bu sorularda çelişki ya da bilimsel yanlışlık yoktur. Anlam soruları belli bir birikimi değerlendirirken dilbilgisi soruları ezber bilgiden uzak, bilgiyi yorumlamayı gerektirmektedir. Paragraf sorularında bulunan metinler dil ve anlatım yönünden gayet açık ve anlaşılır şekildedir. Sonuç olarak; niteliği bakımından hedefleri karşılayan bir sınav demek mümkün. Muhakeme ve analiz etme gücü yüksek olan, okuma alışkanlığı edinmiş öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav olarak değerlendirebilir.

TEOG 2016 TÜRKÇE SORULARININ MÜFREDATI

Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları
Sorumlu olunan kazanımlar; Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları, fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özellikleri, fiilimsilerin genel özellikleri. Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime grupları.

Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları
Sorumlu olunan kazanımlar; Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanma, cümlelerin yapı özelliklerini kavrama, kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrama, cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrama.

Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme
Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirleme, anlatım bozukluklarını düzeltme.

Yayınlanma Tarihi:19:53,