Sözcü Plus Giriş

Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik

Büyükşehirlerde otopark sorunu had safhaya ulaştı. Araçlar kaldırımları işgal edip, yayaların yürüyüş yollarını kapatmaya devam ediyor. Bir yanda otopark mafyası diğer yanda otopark kavgaları da can alıyor. Bu büyük soruna rağmen iktidar, otopark yönetmeliğini yine değiştirip sorunu erteledi. Her daireye en az bir araçlık otopark yapılmasına yönelik karar, 6 ay süreyle ertelendi. Müteahhitler 6 ay daha eski sistem ve her 3 daireye bir araçlık otopark düşecek biçimde konutlar yapmaya devam edecek.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 12:52, 01/06/2018
Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, araç parklarında yaşanan sorunların önüne geçmek üzere düzenlediği otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 1 Haziran 2018’den 1 Ocak 2019’a kadar uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirmişti. Eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde düzenlenmişti. Ancak bu düzenleme 6 ay ertelendi.

YÜRÜRLÜĞE GİREN MADDELER

Otopark yönetmeliğinin yürürlüğe giren maddeleri uyarınca ise, ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadarki bölümü otopark yapılabilecek.

Komşu iki parselin sahiplerinin anlaşması halinde de aradaki duvar kaldırılarak bu alanın geçiş yolu şeklinde düzenlenmesi kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak kullanılabilecek. Otopark yapılamaması nedeniyle alınan otopark bedelinin yüzde 25‘inin peşin ödenerek ruhsat alınması uygulaması da yeni yönetmelikle değişti ve bu bedelin tamamının ruhsat alınmadan önce ödenmesi şartı getirildi. Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. Böylece, yağmur suyunun toprakla buluşması da sağlanacak.

Yayınlanma Tarihi:12:17,