Sözcü Plus Giriş

Kadıköy’de İBB’nin otopark sevgisi

Kadıköy Belediyesi’nin ilçedeki yeşil dokuyu korumak için yapmak istediği çekme mesafesi düzenlemesi İBB tarafından otopark alanlarını azaltacağı gerekçesiyle reddedildi. Kadıköy’deki kaçak çatı katlarının önüne geçmek için getirilmek istenen kısıtlama da İBB’nin engeline takıldı. CHP’liler imar istismarının önüne geçmek için yapılan düzenlemelere AKP’lilerin imar artışı getirmediği için karşı çıktığını söyleyerek tepki gösterdi

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 12:16, 16/04/2018
Kadıköy’de İBB’nin otopark sevgisi

Kadıköy Belediyesi'nin ilçedeki yeşil dokunun korunması ve kaçak çatı katlarını engellemek için hazırladığı plan notu düzenlemesi teklifleri İBB Meclisi nisan ayı oturumunda gündeme geldi. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin yeşil dokuyu korumak amacıyla hazırladığı ayrık nizam ve ayrık blok yapılanma koşullarına ilişkin düzenlemesinin gerekçesinde mevcut koşulların yeşil doku için gerekli ortamı sağlayamadığına dikkat çekildi.

AĞAÇLARIN YETİŞECEĞİ ZEMİN KALMADI

Bir ağacın sağlıklı gelişebilmesi için minimum 25 metrekarelik doğal zemine ihtiyaç duyduğu belirtilerek “Yeşil alan olarak bırakılan 1 metre veya 1.5 metrelik mesafeler yapılan inşaat çalışmaları sırasında atıklarla doldurulmakta. Yüzeysel akışın engellenmesi ve yer altı sularının beslenmesi için de yeterli koşulları sağlayamamaktadır. ‘Yapı kullanma izin belgesi' başvurularında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Ağaç Uygunluk Yazısı'  için inceleme yapılırken parsellerin büyük oranda ağaç dikimi için uygun koşullara sahip alanlarının bulunmadığı görülmektedir. Zemin altı otopark alanlarının, parselin büyük çoğunluğunu kapsaması ve tabii zemin olarak kalan alanların da çok küçük parçalar halinde kalması kent içi ekosisteminde önemli rol oynayan ağaçlar için yaşam koşullarının oluşmasına engel olmaktadır” denildi. Bu nedenle parselde ağaç dikim koşullarının uygun minimum 5×5 metre doğal toprak zemin bırakılması ve bırakılacak olan doğal zeminlerin mümkün olduğunca bütüncül projelendirilmesini sağlayabilecek bir plan notu değişikliği çalışmasının yapıldığı kaydedildi. Ancak ilgili komisyonlar, otopark alanını azalttığı ve Otopark Yönetmeliği'ne aykırı olduğu için bu teklifi uygun bulmadı oyçokluğu ile teklif reddedildi.

ÇATI KATLARINA SINIRLAMA ÖNERİSİ

Kadıköy Belediyesi, uygulamada çatı katlarının onaylı projelerinde yer alan metrekareden daha fazla alan kullanıldığı için çatılara sınırlama getirmek için de bir plan notu düzenlemesi hazırladı. “Çekme ve çatı katı yapılamaz ancak İmar Yönetmeliğine uygun olarak çatı katı yapılabilir” şeklindeki düzenleme de İBB tarafından kabul edilmedi. Değişikliğe ilişkin yapılan değerlendirmede plan notu değişikliğine neden olan uygulamalar ile bu uygulamaların bölge içindeki dağılımı, yoğunluğu, içeriği veya niteliği hakkında detaylı bir çalışmanın yer almadığı belirtildi. Meri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile verilen hakların kullanılmasının önüne geçildiği ve mağduriyetler yaratacağı gerekçesiyle teklif oy çokluğu ile reddedildi.

İMAR İSTİSMARINI ENGELLEMEK İSTEDİK

Tekliflerin reddedilmesi mecliste tartışma konusu oldu. CHP'li İBB ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ülkü Koçar, Kadıköy'de yeşil alanları arttırmak için yapmak istedikleri düzenlemenin otopark için reddedilmesine tepki göstererek “Otopark Yönetmeliği okulların altının da otoparka dönüştürülemeyeceğini söylüyor ama İBB olarak bu yönde kararlar alıyorsunuz. Biz, ağaç yetişmesi için uygun alan bırakmak adına düzenleme yapmak istemiştik” dedi. Çatı katlarının da kurallara aykırı olarak alanlarının büyütüldüğünü, malzeme ve estetik açıdan da uygun olmadıklarını söyledi. CHP'li Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz de “Usule aykırı şekilde çatılar büyütülüyor. Projede 30 metrekare olan çatı katı uygulamada 150 metrekareye çıkıyor. Çatı piyeslerini kaldıralım, normal kat kullanılsın. Her ilçede çatı katına izin verilmiyor” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da “İmar istismarını engelleyecek bir plan notu getirdik. AKP grubu olarak siz de reddettiniz” diyerek tepki gösterdi.

“HAKLI OLDUĞUNUZ NOKTALAR VAR”

Kentsel Yenileme Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Oktay Birinci de yeşil alan düzenlemesi teklifinin bina taşıyıcı sistemleri açısından sorunlu olduğunu ve otoparklara giriş çıkışı imkansız hale getirdiğini söyledi. Çatı katlarına ilişkin eleştirilerde haklı olunan noktalar bulunduğunu ancak “denetleyemiyoruz yasaklayalım” anlayışının doğru olmadığını, vatandaşın kazanılmış haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini savundu.

Kadıköy'deki Kuşdili Çayırı'nın altına da otopark yapılacak

Yayınlanma Tarihi:12:11,