Reklamsız Sözcü

Kiracı elektrik faturasını ödemedi ev sahiplerine 14 yıl sonra icra geldi

CK Boğaziçi Elektrik,  bir apartman dairesinin eski sahiplerine kullanmadıkları elektrik için 14 yıl sonra icra işlemi başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü üzerinden başlatılan takibe daire sahipleri itiraz etti.  CK Boğaziçi Elektrik şirketi hukuk servisi yetkilileri konuyla sozcu.com.tr'nin sorulara ayrıntılı bir şekilde yanıt erdi.

Can ÖZÇELİK
11:50 -
Kiracı elektrik faturasını ödemedi ev sahiplerine 14 yıl sonra icra geldi

İstanbul yaşayan bir aile 2001-2004 yılları arasında Bahçelievler'deki evlerini kiraya verdiler. Ancak dairede oturan kiracı 37 adet elektrik faturasını ödemedi.  Eski kiracılarının fatura ödemediğinden habersiz olan ev sahipleri aradan 14 yıl geçtikten evlerini sattıktan 1 yıl sonra haklarında başlatılan icra işlemiyle şoke oldu.

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ DOSYAYI İCRA KOYMAYA ÇALIŞTILAR

CK Boğaziçi Elektrik, avukatı aracılığıyla ödenmeyen 37 fatura için toplamda 6 bin 700 TL borç olduğunu iddia ederek İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak  icra işlemi başlattı. Haklarında yapılan işlemi e-devletten öğrenen daire sahipleri işleme itiraz ederek icrayı dururdu. Daire sahiplerinin avukatı yaptığı başvuruda ödenmeyen elektrik faturalarının mülk sahibinden alınamayacağını buna ilişkin daha önce Yargıtay Hukuk Dairesi  tarafından verilen pek çok karar olduğunu vurguladı. Avukat ayrıca olayın ve olayın 14 yıl önce yaşandığını belirterek dosyada talep edilen alacağın da zamanaşımına uğradığını söyledi.

“1991 YLINDA ÖLEN KİŞİ ADINA DA MESAJ ATTILAR”

Ancak CK Boğaziçi Elektrik şirketinin hukuk bürosu dairenin mirasçılarına “kampanya” olduğunu ve 6 bin 700 TL borcu 3 bin 800 TL ödeyerek kapatabilecekleri yönünde mesaj atarak yalnızca daire sahiplerini değil takibin tarafı olmayan eşlerini de telefon ve sms ile taciz etmeye devam etti. Hukuk bürosu hatta dairenin ilk sahibi olan ve 1991 yılında hayatını kaybeden kişiye hitaben de mesaj attı.

AVUKAT ERDOĞAN UYARDI: DEVAMLI MESAJ ATMAK SUÇ

Olayı SÖZCÜ'ye değerlendiren Avukat İbrahim Erdoğan, kurumsal firmaların hukuken tahsili olmayan bu tür alacaklar için tahsilat bürolarıyla çalıştıklarını ifade ederek, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşları uyardı. Avukat Erdoğan şunları söyledi: “Cep telefonu, elektrik dağıtım şirketleri ve bankalar gibi kurumsal firmalar, başta zamanaşımı olmak üzere pek çok nedenle hukuken tahsili mümkün olmayan alacaklar için tahsilat bürolarıyla çalışmaya başladılar. Bu büroların hukukçu olmayan personelleri de kesintisiz mesaj ve telefon aramalarıyla tehdit ederek insanları hukuken tahsil edilmesi mümkün olamayan paraları ödemek zorunda bıraktırıyorlar. Bu tarz taciz ve rahatsız etme eylemleri hukukumuzdaki
karşılığı ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçudur. Bu durumla karşı karşıya kalan kişiler yaşadıkları bu rahatsızlık hakkında savcılıklara giderek suç duyurusu yapabilirler.”

E-DEVLET SİSTEMİNDEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Böyle bir durumla karşılaşmamak için insanların e-devlet üzerinden haklarında herhangi bir icra takibi başlatılıp başlatılmadığını sıklıkla kontrol etmeleri gerektiğini belirten Avukat ibrahim Erdoğan “İcra takibinden bir şekilde haberdar olan kişilerin 7 günü geçirmeden ilgili icra müdürlüğüne giderek icra dosyasını incelemelerini, gerekirse bu konuda bir avukattan hukuki yardım almalarını, bu bağlamda haklarını sonuna dek aramalarını tavsiye ediyorum” dedi.

CK BOĞAZİÇİ SORULARIMIZA YANIT VERDİ

CK Boğaziçi Elektrik şirketi hukuk servisi yetkilileri zamanaşımına uğramış dosyalara icra işlemi başlatmadıklarını söyleyerek, sorduğumuz
sorulara ayrıntılı bir şekilde yanıt verdi.

SÖZCÜ'nün CK Boğaziçi Elektrik şirketine yönelttiği sorular ve yanıtları yayımlıyoruz:

– Zamanaşımına uğrayan dosyalar için icra işlemi uyguluyor musunuz? Uygulanıyorsa bunu hangi hukuki gerekçeye dayandırıyorsunuz?

Şirketimiz tarafından zamanaşımına uğramış borçlar nedeniyle icra takipleri açılmamaktadır. Borçlar Kanunu'na göre zamanaşımı süresi on yıl olup yine aynı
kanunun 154. maddesinin ikinci fıkrasına göre alacaklının icra yoluna başvurması hallerinde zamanaşımı süresi kesilmektedir. Takipten sonra başlayan icra
zamanaşımı da on yıl olup Borçlar Kanunu'nun 157. maddesine göre alacağın takibine ilişkin yapılan her işlemden sonra bu on yıllık süre yeniden işlemeye başlar.
Bu nedenle de bir alacağın zamanaşımına uğramış olduğu iddiasından bahsedebilmek için o alacakla alakalı yapılmış olan icra takip ve işlemlerini incelemek
gerekmektedir. Söz konusu iddia sahibinin dosya bilgileri paylaşılır ise daha detaylı şekilde bilgilendirme yapılacaktır.

– Yargıtay Hukuk Dairesi’nin “kiracı faturalarını ödemediyse bu ücret ev sahibinden alınamaz” kararı var. Bu karar kapsamında şirketiniz nasıl bir yol izlemektedir?

Şirketimiz tarafından bir abonenin borcu nedeniyle başka bir gerçek veya tüzel kişi hakkında icra takibi açılmamaktadır. Abone, kullanım yerini terk etse dahi
kullanım yerindeki tüketimlerden dolayı sorumluluğu devam eder. Çünkü, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 31. maddesinin birinci fıkrası ile
sözleşmenin feshi hususunda Elektrik Perakende Satış Sözleşmesine yapmış olduğu yollama sebebiyle abonenin, sözleşmedeki fesih bildirimi yükümlülüğüne işaret
edilmektedir.  Kaldı ki Yönetmeliğin “Sözleşme taraflarının diğer hak ve yükümlülükleri” başlıklı md. 31/1 hükmü : “Tüketici, perakende satış sözleşmesi kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini önceden görevli tedarik şirketinin yazılı onayını almaksızın başkalarına devir, temlik ve rehin edemez”Hükmünü amirdir.

Bu durumda aboneliğini fesih bildirimi yapmadan tesisatın kurulu olduğu adresi terk eden aboneler, gerek yönetmeliğe gerekse de kendileri ile imza edilmiş sözleşme
hükümlerine aykırı davranmış sayılır. Ayrıca yönetmeliğin 31. maddesinde belirtilen tahliye sürecini işletememekten ve de sarf edilen enerjiye ilişkin tahakkukların
muhatabının tayin edilmemesi sebebiyle tedarikçi firmaların zararına sebebiyet vermekte, tedarikçi firmanın yazılı onay ve bilgisi haricinde sözleşmeden doğan hak ve
yetkilerini başkalarına devir ve temlik etmiş sayılmakla Yönetmeliğin 31. maddesinin 1. fıkrasının hükmünü ihlal etmektedirler.  Bu durumda, abonenin tedarikçi firma haricinde başka kurum ve kuruluşlara, medeni hizmetleri veren başkaca firmalara yapmış oldukları bildirimlerin, terk keyfiyetinin  tedarikçi firmaya bildirimi yerine geçemeyeceği açıktır. Bu sebeplerden dolayı da sözleşmesinin feshi bildirimi yapmaksızın kullanım yerini terk edenin borçlardan dolayı sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır.

Örnek gösterilen Yargıtay kararı elimize ulaşmamış olsa dahi Yargıtay hukuk dairelerini de, kararları ile bağlayan Yargıtay hukuk genel kurulunun 2011/19-104 K. 2011/239 T. 27.4.2011 tarihli kararında ‘'Abonenin Haksız Fiilden Olmasa da Aboneliğini İptal Ettirmemesinden Dolayı Müteselsilen Sorumlu Tutulacağı'' konusunda aboneliği iptal ettirmeyen tüketicinin doğan borçtan dolayı sorumlu olduğu kararı verilmiştir. Bu yönde yargı kararlarında birlik mevcut olup birden fazla örneği tarafınıza yönlendirilmiştir.

“TAHSİLAT YAPAN HUKUK FİRMALARI BASKI YAPIYORSA BİZE ŞİKAYET EDİN”

– Borç tahsili yapan aracı hukuk firmalarının borçlu olduğu iddia edilen kişilere yönelik sık sık telefon mesajı ve aramaları ile taciz edildiği, hatta bu uygulamanın sadece borçlu olan kişiye değil yakın çevresine de ulaşılarak yapıldığı belirtilmektedir. Bu uygulama ile ilgili neler söylersiniz?

Şirketimizin icra alacaklarının takibi, bahsettiğiniz bizimle hizmet sözleşmesi imzalamış hukuk büroları tarafından yapılmaktadır. Şirketimiz, avukatlarının borçlularla yapmış olduğu görüşmeleri ve mesajlaşmaları kayıt altına almaktadır. Yine abonelerimize rahatsızlık verici içerikte mesaj gönderen, telefon görüşmesi yapan avukatlık bürolarının sözleşmeleri feshedilmektedir. Bununla beraber suçta ve cezada şahsilik ilkesi gereği sözleşmeli avukat ya da avukat personelinin işlemiş olduğu suçlar, şirketimizin hukuki ve cezai bir sorumluluğu altında bulunmamaktadır.

“BORÇLULARI TEHDİT EDEN FİRMALAR HAKKINDA YAPTIRIM UYGULUYORUZ”

– Tahsilat yapan aracı hukuk firmalarının bu tür mesaj ve aramalarına ilişkin kişilerin mağdur olduğu belirtilmektedir. Hukukçular bu tür mağduriyetle karşılaşan kişilerin “Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçu kapsamında suç duyurusu yapabileceğini belirtmektedir. Şirketinizin bu tür mağduriyetleri gidermek için bir çalışması var mıdır?

Avukatlarımızla yapılan hizmet sözleşmelerinde, müşterilerimizle yaptıkları iletişimde doğru bilgilendirme yapılması, yapılan her türlü iletişimin kayıt altına
alınması, müşteriye yönelik hakaret, tehdit ya da yine müşteriyi rahatsız edecek herhangi bir eylemde bulunulmaması yönünde talimat ve direktiflerimiz mevcuttur.
Aksine davranışların tarafımızdan veya müşteri şikâyeti sonucu tespit edilmesi halinde yapılan sözleşmeler bu hükümlere aykırılık nedeniyle feshedilmektedir.
Söz konusu mağduriyeti yaşayan müşterilerimize yapılan eylemler, kişilerin bireysel hak arama özgürlükleri kapsamında cezai veya hukuki soruşturma veya yargılama
konusu yapılabilmesinin yanı sıra müşterilerimizin, avukatlık bürolarına ilişkin şikayetlerini tarafımıza iletmeleri halinde mağduriyetin giderilmesi için gerekli
süreçler yürütülmektedir.

– Borçlu olduğu iddia edilen kişilere “kampanya” adı altında “Borcunuzun bir kısmını ödeyerek icrayı kaldırabilirsiniz” şeklinde mesajlar atıldığı belirtilmektedir. Böyle bir kampanya yapılmakta mıdır?

Şirketimiz tarafından Haziran 2017'de sona eren “Silelim Gitsin” kampanyası, borçlu abonelerimizin talepleri doğrultusunda zaman zaman yinelenmektedir. Özellikle faiz yükü fazla olan ve özelleştirme öncesinden kalma alacaklarda müşterilerin talebi ve ödeme gücüne göre indirimler yapılarak mağduriyetler giderilmeye çalışılmaktadır.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 12:01 01.09.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more