Kömürlü Termik Santral kararı lületaşçıları sevince boğdu

Eskişehir'in Alpu ilçesine yapılacak olan kömürlü termik santral ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütmeyi durdurma ile ilgili açılan davada, Danıştay 10. Dairesi, Toprak Koruma Kurulu’nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Termik santralin kurulmasının planlanlandığı alanda zengin lületaşı yatakları bulunuyordu. Karar 'lületaşçılar'çılar arasında da sevinçle karşılandı.

Kömürlü Termik Santral kararı lületaşçıları sevince boğdu

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir Eskişehir gündeminde olan Alpu bölgesi başta olmak üzere şehir genelinde yapımına tepki göterilen kömürlü termik santral yapımını engelleme ile ilgili olarak devam eden hukuki mücadelede önemli bir aşama kaydedildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hukuk İşleri tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi, Toprak Koruma Kurulu'nun üye ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Danıştay 10. Dairesi karar ile ilgili gerekçe yazısında, Anayasanın 44. maddesine atıfta bulunarak, Devletin toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi. Ayrıca Anayasanın 45. maddesinde ise “devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önler” dediği belirtildi. Ayrıca, Anayasanın toprağın bütünlüğünü ve verimliliğini korumak ve geliştirmek, sanayi ile tarımın dengeli ve uyumlu biçimde geliştirilmesi noktasında devlete yüklediği ödevlerin bulunduğu ifade edilerek, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun temel amacının toprak ile ilgili koruma ve geliştirme görevlerinin katılımcı, hızlı ve etkin olarak yürütülmesi olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan yönetmelik değişikliğinin hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine neden olacağı belirtilerek, “hukuki güvenlik ilkesi hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kıldığı ifade edildi. İlgili gerekçe yazısında Toprak Koruma Kurulu'nun üye yapısını değiştiren yönetmelik değişikliği konusunda bu gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtildi. Söz konusu yönetmeliğin iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yanında Ziraat Mühendisleri Odaları Genel Merkezi, Eskişehir Barosu ile Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri de dava açmışlardı.

OYLAMA YAPILMIŞTI

Eskişehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu Alpu Ovası'nda kurulması planlanan kömürlü termik santralin yapılabilmesi için Alpu Ovası'nın tarım dışına çıkartılması konusunda oylama yapmıştı. 10 üye ile yapılan toplantıda 6 evet, 4 hayır oyu verilmiş ancak karar yeter sayısı 2/3 olduğu için ret kararı verilmişti. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Koruma Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yaparak, kararların salt çoğunlukla alınması hükmünü getirmişti. Danıştay 10. Dairesi bu yönetmelik değişikliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

LÜLETAŞÇILARI SEVİNDİRDİ

Termik santralin kurulacağı alanda lületaşı yatakları bulunuyor. Lületaşı, yaklaşık 50 metre derinliğinde açılan kuyulara giren işçiler tarafından çıkartıyor. Eskişehir’de lületaşı işlemecileri kuyulardan çıkartılan lületaşlarını işleyerek pipolar ve çeşitli hediyelik eşya yapıyor. Bunlar da başta ABD olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine satılıyor. Kömürlü Termik Santralin yapılmasına durdurma kararı verilmesi en çok lületaşından ekmek parasını kazananları sevindirdi. Lületaşını çıkartanlar ve şehir merkezinde lületaşı işlemeciliği yapan sanatkarlar böyle değerli ve dünyada sadece Eskişehir’de bulunan lületaşı madeninin santral altında kalmasını istemediklerini belirttiler.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...