Sözcü Plus Giriş
NECATİ DOĞRU

Hakkımı ver Hakkı!

16 Nisan 2018

Yeni medya patronu işadamı­na “devlet Bankası Ziraat'in 700 milyon dolar kredi açtığı” haber oldu, yazıldı. Meclis'te 3-4 milletvekili çeşitli açılardan soru önergesi ve­rip, “Başbakan'dan açıklama” iste­diler.
Ne Hürriyet'i satan.
Ne Hürriyet'i alan.
Ne Ziraat Bankası.
Ne Başbakan.
Tek laf etmediler.
Her konuda konuşan Cumhurbaşka­nı da “Hürriyet'i alan işadamına Ziraat, 700 milyon dolar kredi açtı” haberi üzerine susmayı seçti.
Şimdi benim sorum şu:
Parasını niçin Ziraat verdi?
Hürriyet'i aldıran bir üst akıl mı var? Para Ziraat'den çıkıyorsa Hürriyet, vekaleten satılarak devletleşmiş mi oluyor?

* * *

Kimileri için “atı alan Üsküdar'ı geçti” sayılacak bu tür tuhaf soruları benim sorma hakkım var. Çünkü Ziraat bir devlet bankası ve ben de bu ülkede vergi veren bir vatandaşım, “gerçeğin bütününü bilmek” hakkına sahibim.
Hakkımı ver Hakkı!
Meclis'te bir milletvekili (Dr. Meh­met Göker-Burdur) Başbakan'a “Hür­riyet'in satışına dikkat çektiği öner­gesinde “devlet bankası Ziraat'in kendisinin 1 milyar 440 milyon Dolar sendikasyon kredisi aldığı­nı” dile getirdi. Demek ki, Ziraat dış para sahiplerine faiz ödeyerek kendisi parayı dışarıdan alıyor ve Hürriyet'in sahibi olsun diye içeriden bir işadamına veriyor.
Acaba dıştan yüzde kaçtan alıyor?
Acaba içeriye yüzde kaçtan veriyor?
Şu anda piyasada geçerli yüzdelere göre, bankalar sendikasyon kredisini en düşük yüzde 6,5 faizle bulabiliyorlar. Varsayalım Ziraat de yüzde 6,5 faizle dışardan borç buldu ve “banka dedi­ğin hayır kurumu olmadığına göre kâr edeceği için tuttu bu parayı yüzde 7 faizle Hürriyet'i alan işa­damına” transfer etti.
700 milyon dolar az para değil.
Yüzde 7 faiz yürütürse.
Yılda 49 milyon dolar faiz eder.
Kamuya açık bilgilere (KAP verileri) göre Hürriyet ve onun zincirindeki tüm medya organlarının tamamı (alayı) yılda 49 milyon dolar kârın yarısının yanına bile yaklaşamıyor. Hürriyet ve Hürriyet Holding bu kadar kâr etseydi Aydın Doğan, silah çeksen, bu kârlı işi satayım, kaymağını yeni medya patronluğuna soyunmuş Demirören yesin demezdi. Gerçekten Aydın Do­ğan'a “ya canını, ya malını” baskısı mı yapıldı?
Gerçeğin tamamı nedir?
Ziraat'in parası batacak mı?
Bu planı üst akıl mı yaptı?
Kim bu üst akıl?
Duy sesimi Hakkı!
Kamuya açık kaynaklara göre Hür­riyet ve yavru yayınlarının alayı yılda 49 milyon dolar olan faizi bile ödeye­cek kadar kâr etmediğine göre, 700 milyon doların anapara ile faiz yükünü yeni patron nasıl karşılayacak? Alıcı patron “şapkadan tavşan sürüsü çıkaran” bir sihirbaz mı? Sihirbazlığını Milliyet'te niçin göstermedi? Vergi ve­ren vatandaş olan bizlerden “gerçeğin tamamı” neden gizlenir? Ayrıca satıcı patron Aydın Doğan'ın bu satıştan net olarak eline geçen yaklaşık 900 milyon doları yurtdışına mı götüreceği yoksa yurtiçinde mi tutacağı, tutacaksa “Zi­raat Bankası'na mevduat olarak koyup onun yüzde 2-3 faizi ile mi yetineceğini” merak ederim.
Merak etme hakkım da var.
Duy sesimi Hakkı!

İLGİLİSİNE NOT:

Derin kaynaklarım yoktur. İktidar uçağına da muhalefet otobüsüne de binmem. Gizli dosyalar bana gelmez. Hürriyet'i satın alanın arkasında kimin olduğu istihbarat bilgisini sızdıracak de­rin ilişkilerim hiç olmadı. Ben kalemini doğrulardan taraf olmaya ve “gerçe­ğin bütününü” göstermeye yatırmış bir yazarım. Bunun için gerçeğin bütü­nünü ararken “soru sormaya” sarı­lırım. İyi soru, gerçeğin bütününe ışık tutan sorudur.
Soruma cevap ver Hakkı!

sozcu-banner-1