Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Gerçek kişiler için vergi rehberi -3-

Kira geliri elde eden ne yapmalı?

Ülkemizde yaklaşık 24 milyon konut olduğu dikkate alındığında; “kira” kavramı ile tanışmayan insan yoktur. Hepimiz, ya kiracı ya da mülk sahibiyiz.

Bu satırları okuyan değerli okurlarımızın, en çok merak ettiği konulardan biri de; peşin tahsil edilen kiraların nasıl beyan edileceği ya da kiracıların, kiralarını ödememesi durumunda ödenmeyen kira bedellerinin beyan edilip edilmeyeceği konusudur.

basliksiz-1

TAHSİL EDİLMEYEN KİRA

Kendinize ait meskeni 2017 yılında kiraya verip, 2017-2018-2019 yıllarına ait kiraları peşin tahsil etmiş iseniz; burada tahsil etmiş olduğunuz kiraların tamamını 2017 yılının kira geliri olarak değil, ilgili oldukları yıllarda yani 2018 yılına ait kira gelirini 2018 beyanında ve 2019 yılına ait kira gelirini ise 2019 yılı beyannamesinde beyan etmek gerekmektedir.

SINIR 3 BİN LİRA

Gayrimenkul sermaye iradlarında  “tahsil” esası caridir. Yani kirayı tahsil etmiş isek, tahsil etmiş olduğumuz tutarı beyan etmemiz gerekmektedir. Örneğin; 2017 yılının 1 Şubat'ında aylık 3.000 TL'ye kiraya verdiğiniz mesken ile ilgili olarak kiracı sadece 2 aylık kirayı ödemiş ve diğerlerini ödememiş ise; 2018 yılının Mart ayında vereceğimiz beyannamede sadece tahsil edilen 6.000 TL'yi beyan etmemiz gerekmektedir.

Uygulama Örneği

Mükellef ( X ), üç dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 21.000 TL, 25.000 TL ve 14.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Mükellefin, 2017 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri:

21.000+25.000+14.000 = 60.000 TL'dir.

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

basliksiz-2

Geliri sadece mesken kira gelirinden ibaret olanlar

2017 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğunuz toplam mesken kira geliri 3.900 TL üzerinde ise, beyanname vermek zorundasınız.

– Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde; “emsal kira bedeli” esas alınır.

– 2017 yılı için istisna tutarı 3.900 TL'dir. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilir. Mesken kirası elde edip, beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 3.900 TL lik istisnadan yararlanamazlar.

basliksiz-3

ORTAKLAR VARSA

– 2017 yılı içerisinde 3.900 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 110.000 TL'yi geçmesi halinde, 3.900 TL'lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

– Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde edenler için, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

– Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise; bu konuttan elde edilen kira geliri için, her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

– Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi, hazır beyan sisteminden de faydalanamazlar.

– Mesken kirası elde edenler; götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

– Götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 3.900 TL istisna düşüldükten sonra, %15 oranında indirim uygulanır.

– Gerçek gider yöntemini seçenler, sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2017 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabilecektir.

– Gerçek gider yöntemini seçenler, kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.

– Gerçek gider yöntemini seçenler, sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'ini gider olarak gösterebilirler.

– Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

YARIN: İşyeri kiralarında stopaj yoluyla vergilendirme ve beyan

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more