Belirleyici 10 gün

“Bizim Mahalle” pek eğle­niyor…
Erdoğan'ın “kıraatha­ne-çay-kek” vaadi üzerine herkes espri yapıyor! Sosyal medyada ardı ardına komik videolar yayınlanıyor.
Ah! 16 yıldır neden seçim kazanamadıklarını hâlâ an­layabilmiş değiller! Bakınız…
Sizi üç yıl önceki bir toplan­tıya götüreyim:
Tarih: 9-12 Mayıs 2015.
İstanbul'da Avrupa Siya­si Danışmanlar Derne­ği (EAPC) toplantı düzenledi.
Hillary Clinton'un baş stratejisti Celinda Lake, Benyamin Netenyahu'nun kampanya direktörü Aron Shaviv, Barack Obama'nın başdanışmanı Jim Messi­na gibi isimler geldi…
Seçim kampanyası uzma­nı bu davetliler, kararsız seçmenlerin karar verme süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
AKP'nin kampanya direktö­rü rahmetli Erol Olçok şunu dedi:
-Türkiye'deki seçim kampanyalarında son 30 gün önemlidir…
-Ama özellikle de son 10 gün belirleyicidir…
Size bir soru:
-Seçime bu kadar az süre kalmasına rağmen, sayısı sandığın kaderini değişti­recek kadar çok kararsı­zın hâlâ olmasını nasıl açıklı­yorsunuz?
Geçen gün okuyucu mail attı:
Seçime bir nefes kal­dı; yüzde 10-15 seçmen hâlâ nasıl kararsız kalabi­liyor, anlamıyorum?
Seçim kazanmanın şifre­si bu soruda gizli!
Avrupa siyaset sosyologla­rının en büyük şikayetleri ne biliyor musunuz:“Pek seçmen kalmadı” di­yorlar; “bir güruh var ve sadece kişisel çıkarını düşünü­yor!” Bunlar…
Sorgulamıyor… Tartışmı­yor…
Partilere-liderlere, bağlı­lığı-sadakati ve rasyonel hiçbir kriteri yok!
Karakter” aşınmasına uğ­rayıp etik değerleri kaybet­mek üzereler. Sadece “bana ne vereceksin” peşindeler!
Erdoğan'ın “bedava çay-kek” vaadini bu açıdan bir daha düşünün derim…

Döner-ekmek

Erdoğan'ın bu vaadinde kafamı karıştıran şu oldu:
Kuşkusuz sihirli söz­cük, “bedava!”
Kararsız güruh için, “beda­va sirke baldan tatlı!”
Yıllardır kömürle-makarnay­la “tavlandığını” biliyoruz.
Peki…
Niye bedava simit değil de bedava kek?
Şu yorumu yaptım:
Eğitimsiz- yoksul kararsız seçmen için kek, sınıf atla­manın sembolü olabilir!
Artık sarayda oturan…
Uçak filosuna sahip…
Lüks makam aracına “çerez” diyen…
Şarkıcı ünlülerle -bir dö­nem karşı çıktığı- doğum gününü pasta keserek kutlayan Erdoğan…
Kararsıza da -Batı icadı- be­dava kek ikram ediyor!
Erdoğan şaşırmış de­ğil…
Bedava kek vaadinin kim­leri etkileyeceğini iyi biliyor.
Tabii ki… Seçime 10 gün kala Erdoğan kararlı bilinçli seçmene seslenmiyor. (Zaten kampanya kararlı seçmene yapılmaz!)
Erdoğan her daim yaptığı gibi, ezilmiş semtlerin “zen­ci” kararsızını “keklemeye” çalışıyor!
“Beyaz seçmen” ne yapıyor; video yapıp eğleni­yor! Kararsızın, kendiyle alay edildiğini düşündüğünü aklına bile getirmiyor. Heyhat!
Genç Parti'nin, 2002 seçiminde döner-ekmek dağıtarak yüzde 7.2 oy aldığı ne çabuk unutuldu!
Siyasi kampanya zor iştir; ilk aklınıza geleni hemen ya­pamazsınız; üzerinde düşün­meniz gerekir. Örneğin…
ABD son seçim kampanya­sı başında Hillary Clinton, Trump'ın saçlarıyla alay etti; taraftarları komik videolar ya­pıp yayınladı. Sosyal medya pek eğlendi. Sonra…
Kusuru-eksikliği gülünç mevzuu yapmanın Trump'ı güçlendirdiğini anlayıp, “saç esprisinden” vazgeçtiler!
Seçim kampanyaları çocuk oyuncağı değil. Sokrates ne dedi:
“Söylemek istediğin her şeyi önce iyi düşün ve tart. Çünkü çok insanda dil, düşünceden daha aceleci davranıyor!”

İnce zorluyor

Evet…
Karşımızda “seçen” ama özünde/aslında “seçmeyen” kararsız oylar var.
Seçime az süre kala partile­rin hedefi, bu kararsız oyları almak!
Siyaset biliminde bu seç­menin oyuna, ‘'floating vote'' deniyor; “yüzen oy.” Her seçimde başka bir partiye oy veren seçmen…
1999 seçiminde Ecevit'i başbakan yapıp, 2002 seçi­minde yüzde 1.2 oy verenler yani…
Maalesef… Türkiye'de karar­sız seçmen sayısı her seçimde artıyor. Ve Erdoğan, karar­sızlarını dilini yakaladığı için iktidarını sürdürüyor!
Fakat…
İlk kez Erdoğan bu seçimde zorlanıyor.
Muharrem İnce, Erdoğan ile başa çıkan performans sergiliyor. “Bedava kek” vaa­dine, “kek fabrikasında” iş verme sözü ile yanıt vermesi bunun tipik örneği…
Dünyada sosyal demokrat partilerin en güvenilir se­çim kampanyası “iş bulma” vaadidir. Almanya'da sosyal demokrat G. Schröder, 16 yıllık efsanevi H. Kohl iktidarı­nı “İş… İş… İş…” sloganıyla yıktı!
Düne kadar ülkemizde ka­rarsız seçmen için, başta inanç olmak üzere kültürel değerler önemliydi. Kararsız seçmen, bu kültürel sorunların aşıldığını düşünüyor. Artık tek düşündü­ğü; cebi/gırtlağı!
Yani… Seçime az kala artık bilinçli seçmeni eğlendirecek değil, kararsız seçmeni et­kileyecek politik kampanya yapmak gerekiyor. Ecevit, kazandığı 1973 seçiminde ne dedi yoksul seçmene:
“Devlet de sizin olacak, servet de…”
Erdoğan “serveti”, bedava kek ile sembolleştiriyor.
Seçime 10 gün kala beda­va olan hiçbir şeyi küçümse­meyin; kaybedersiniz!

sozcu-banner-1
Loading...