Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Ankara baharı

Mevsimlerin hepsinin ayrı bir güzelliği var. Oluşumları, görüntüleri ve insanlarda etkileriyle hepsinin kendine özgün ama genelde mutlu eden yanları var. İlkbaharın yaza uzanan çizgisinde diriliği, yeniliği, sevinci, sağlığı, mutluluğu, gençliği yansıtan renkliliği, umut tadıyla açılan bir özellik yaşatıyor. Çocukların oyun çığlıkları, kuşların ötüşü, koyunların, kuzuların, keçilerin yayılışı, çeşmelerin sesi mutluluk veren belirtilerdir. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu olumsuzlukları unutturacak bir baharı karşılamakla toplumsal barışta, ulusal dayanışmada güçlenmek istiyoruz.

Toplum yaşamını renklendiren, birliktelikleri dokuyan olaylar yarınlara ilişkin umudu artırıyor. Siyasetin giderek karmaşıklığı ve çarpıklığı artan yanlarının üzüntülerini dindirip giderecek kültür, sanat ve spor olayları duygu ve düşünce karanlıklarını da aydınlatıyor. Bu kapsamda Ankara Baharı'nın ATATÜRK sıcaklığıyla gönendiren güzelliği asla yadsınamaz. Anıtkabir ışıklarıyla donanan Ankara geceleri baharın esintileriyle daha çok özümseniyor.

ETKİNLİKLER

Son bir hafta içinde Ankara'nın kültürel etkinlikleri yoğundu. Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nün birlikte düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Prof. Dr. Emel DOĞRAMACI, “ATATÜRK ve Türk Kadını” konulu bir konferans verdi. Rektörlük binasındaki 100. Yıl Salonu'nda kalabalık bir izleyicinin dinlediği konferanstan sonra “Millî Mücadelede Kadın” konulu fotoğraf sergisi açıldı. İlgiyle izlenen konferans ve sergi konuları yönünden çok beğeni aldı, yararlı oldu.

Kız Teknik Öğretmenler Derneği'nin beş şube, 550 üyeden oluşan yapısı, çalışmalarıyla, etkinliğini artırarak sürdürüyor. “ATATÜRK Yolunda” konulu konferans ilgiyle izlendi, sorular yanıtlandı, açıklamalar dinlendi. Kız meslek lisesi öğrencileriyle fakülte öğrencilerine verdiği burs sayısının bu yıl için 56 olduğu, giderek artacağı öğrenildi.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Anayasa konulu konferansa ilgisi yoğundu. Sorular ve yanıtlarla doyurucu bir ortamda geçen etkinlik, düzenleyen öğrencilerle izleyen arkadaşlarının konuya ilgisinin somut bir kanıtı idi. Ayrıca Hukukta Kariyer Kulübü'nün yıllık hukuk dergisi “Sıne Qua Non” yararlı yazılarıyla öğrencilerin bilgi düzeyini yansıtan belge niteliğindeydi.

Ankara Üniversiteliler Derneği'nde Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK'ın uzayla ilgili konferansı ilgiyle izlendi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Ceride-i Kantar topluluğunun düzenlediği etkinlikte önceki yıllarda bu konuda çalışan hukukçuların konuşmaları örnek olacak bir dayanışmayı yansıtmaktaydı.

GÜNCELLER

Dünya Kadınlar Günü için yazılar, konuşmalarla zenginleşen etkinlikler ülke düzeyinde büyük ilgi görmüştür. Hemen hemen her gün kadınlara yönelik saldırılar ve acı duyuran öldürme olayları sorunun büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu utandırıcı ilkelliği, vahşeti ve çirkinliği önleyip gidermek için çalışmalara öncelik ve ağırlık verilmelidir. Aldırışsızlık tüm ilgilileri sorumlu kılar. Kadın sorunları insanlık sorunudur. Kadınlar ulusların analarıdır. Varlığımızın kaynağı kadınlarımızdır. Kadınlara yönelik kötülükler hepimize kan ağlatıyor. Yetkililerin siyasal pazarlıklardan, seçim oyunlarından, nutuk atmaktan zaman bulup soruna eğilmeleri gerekiyor. Eğitimi dinselleştirmeye uzanan çabalardan biri de okullara fetih genelgeleri göndermek, imam hatiplere birer cami yapmaya başlamak, Kur'an'ı Kerim konusunda ileri geri konuşup yanlışı, tartışılınca düzeltmeye çalışarak anlam kargaşası yaratmak doğru değildir. Cumhurbaşkanının Anayasa gereği içtiği anddaki “tarafsızlık”ı geçersiz kılan siyasal, partizan, yanlı çalışmaları hukuk ilkelerinin nasıl aldırışsız ve sorumsuz gözardı edildiğinin belirgin kanıtıdır. Hukuk bağlamında kötü örnek sayılacak durumlar devletin niteliğiyle oynamaktır. 2019 böyle karşılansa bile böyle olmamalıdır. Seçim yasası değişiklikleriyle saltanata giden yolun taşları döşendi, tahtın süsleri hazırlandı. Milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söyleyenle milliyetçiliği tekeline alan kucaklaştı.

Atatürk ve İnönü karşıtlarının, lâikliği ve hukuku gözardı edenlerin bu ülkeye, bu ulusa verecekleri hiçbir şey yoktur. Toplumsal duyarlık, toplumsal sorumluluk bilinciyle aykırılıklar, çelişkiler, olumsuzluklar, kötülükler önlenecektir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more