İlke ve ülkü

İnsan kişiliğini saygın, onurlu ve değerli kılan niteliklerin başında ahlâklı, bilgili, çalışkan, ilkeli ve ülkülü olmak gelir. İstenen tüm gerekleri içeren bu niteliklerle yaşam daha anlamlı, daha mutlu, daha aydınlık olur. İzlenmesi gönendiren, uyulması doyurucu olan ve mutluluk veren kural bilinen İLKE ile erişilmek istenen yüce erek olan ÜLKÜ, yurtsever, bilinçli, özverili her bireyin yaşamını dokuyan duygu ve düşünce bağıdır. Bu bağları kimi siyasal, kimi özel, kimi değişik nedenlerle sömürüp kendi amaçlarına araç kılmak çabasında olanlarla gerçek izleyicilerinin arasındaki fark, karanlıkla aydınlığın farkı gibidir.

Ülkesini ve ulusunu sevip sayan, ulusal değerlerinin üzerine gölge düşürmekten kaçınan, bağımsızlığı, özgürlüğü, çağdaşlığı, uygarlığı amaç edinen bilinçli yurttaşların yurdun toprak ve suyundan ülkesinin ufkuna uzanan evren yapısında varlık nedenlerine içtenlikli bağlılığı, yaşamın başlıca güvencesidir. Yurdundan atılıp yokedilmeye çalışılan ulusunun Kurtuluş Savaşı'yla yepyeni dünyasına kavuşmasını sağlayan Mustafa Kemal ATATÜRK' le arkadaşları, tarihimizin kutup yıldızlarıdır.

Onların bize armağan ve emanet ettiği değerleri, yapıları koruyup güçlendirmek ve sonsuza değin yaşatmak yerine kişisel düşkünlükler, eğitim yetersizliği, terbiye bozukluğu, kötü duygu ve düşüncelerle yıkmayı amaçlayanlar gidecekler, unutulacaklardır. Türk Ulusu' nun özgürlük, barış, güvenlik ve esenlik içinde yaşamasını, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkıp her yönden başarılı ve mutlu olmasını ATATÜRK İLKELERİ'yle O'nun kaynağını oluşturduğu TÜRK DEVRİMİ sağlayıp sürdürecektir.

BU YOLDA

Tarihimizin sayfalarında ışıldayan nice bilim, kültür, sanat, siyaset, spor adamı, asker, iş adamı kadın-erkek yurttaşımız, hepimizin övünç kaynağıdır. Özellikle demokrasiyi cumhuriyetle yaşama geçiren devlet kurucularımızla yöneticilerimiz yolumuza ışık tutan ilkeleriyle, sözleriyle, anılarıyla, eserleriyle hepimizin inan, düşünce ve güç kaynağıdırlar.

Bir kişiyi özel beğenme, kutsama, destekleme olarak değil, bir inan ve düşün kaynağını, onu izleyip onun yaptıklarını örnek alıp ona yaraşır olmak için çalışıp çabalayarak yaşamını anlamlandırmaya çalışan yurttaşlar içtenliğiyle ATATÜRK'ün izindeyiz. O'nun yaptıkları, bizim yapacaklarımızın seçkin örnekleridir. Eğitimden kültüre, sanattan spora, uygarlıktan tarıma, bayındırlıktan turizme, sanayiden ticarete her alanda atılımları ulusal yaşamımızın temel dayanakları olmuştur. Osmanlı tutukluluğu ve uyuşukluğu içinde inanç sömürüsüyle adım atmak isteyenlerin tüm karşıtlıkları ahlâk, bilgi ve soyluluk yoksunluğudur.

Türk Gençliği ATATÜRK'ün yolundan ayrılmayacak, O'nun güneş gibi dünyamızı aydınlatan düşüncelerinden, ilkelerinden, önerilerinden asla ödün vermeyecektir. Bu anlayış dışında olanları kendi karanlıkları ile baş başa bırakarak düzelmelerine böylece yardımcı olmak insanlık görevidir.

ÖNCESİ

Yüksek öğrenim gençliğinin kuruluşu olarak önemli hizmetler veren Türkiye Milli Talebe Federasyonu (şimdi yok) 1960 sonrasına değin çok yararlı çalışmalar yapmış, Türk Gençliği'ni yurt dışındaki ilgili kuruluşlarda da temsil etmiş, ATATÜRK'ün izinden asla ayrılmamıştır. 1949'da genel başkan Can KIRAÇ'ın “Baba neslini ikaz” başlığıyla yayımladığı bildiri çok ses getirmiştir. Ondan sonraki başkanlar Orhan ARIMAN, Ali İhsan ÇELÎKKAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği ile A.Ü. Talebe Birliği başkanlığını yapan, Fakülte girişine Atatürk'ün büstünü, ana caddedeki durağa “Siyasal Bilgiler Fakültesi” tabelâsını törenle koyduran Mustafa Kemal PALAOGLU, Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı Atilâ SAV, Yüksek Okullar Derneği Başkanı Ahmet ÇAKIROLU, değişik öğrenci derneklerinden Mürüvvet BİLEN, Ayşe TAVBEK, Suna TÜRK, Türkân YAYLALI, Yurdusev ARIĞ, Nihal YETKİN, Yavuz KADIOĞLU, Aydın KONURALP, Bozkurt BENDERLİOGLU, Turgut ŞEDELE, Altan GÖLE, İlhan ATABAY, Gürcan KETEN, Mesut ÜLKÜ, Refet ERİM, Atillâ KARAOSMANOGLU, İsmet SAYIN, Emin ÇOBANOĞLU, Ömer ÜNSAL, Yıldırım POYRAZOĞLU, Erdoğan ALIVEREN, Özer TÜRK hemen anımsadıklarımız. Kemal KUMKUMOĞLU, 1960 Devrimi dönemindeki genel başkan idi. Öncelikle yaşamdan ayrılmış olanları iyi duygularla anarak gençlerimize örnek olacak çalışma arkadaşlarımızın adlarını andım. Ben de Ankara Üniversitesi Talebe Birliği kültür kolu başkanı, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Devrim Gençliği dergisi yazı işleri müdürü idim.

sozcu-banner-1
Loading...