Sözcü Plus Giriş

Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin hangi konularda tek başına yükümlülükleri devam eder?

Çalışanın iznini almak koşuluyla, işveren tarafından holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka iş yerinde ya da yapmakta olduğu işe benzer bir işte geçici olarak çalıştırılması geçici iş ilişkisi olarak tanımlanır. Peki, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin hangi konularda tek başına yükümlülükleri devam eder? İşte ayrıntılar…

Sozcu.com.tr
08:27 -
Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin hangi konularda tek başına yükümlülükleri devam eder?

Geçici iş ilişkisi işgücü piyasasındaki esneklik ihtiyacını gidermesi için kurulan ve işsizliğin azaltılmasını amaçlayan bir çalışma biçimidir. Kısaca işçinin rızası alınmak şartı ile işverenin çalışanı holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka iş yerinde ya da yapmakta olduğu işe benzer bir işte geçici olarak çalıştırılması ile gerçekleştirilen geçici iş ilişkisi beraberinde bazı soruları getirmektedir. Geçici iş ilişkisi kuran çalışanların özellikle son dönemlerde en merak ettiği konu ise geçici iş ilişkisi kurulan işverenin hangi konularda tek başına yükümlülükleri devam eder? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar hazırladığımız haberin içinde…

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ NEDİR?

Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmasıyla işçisini geçici olarak bu işverene devretmesiyle gerçekleşen geçici iş ilişkisi 4857 Sayılı İş Kanununun 7. maddesine göre işveren, bir işçiyi iznini almak koşulu ile

– Holding bünyesi içinde,

– Aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde,

– Yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla, başka bir işverene devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.

iş sözleşmesi sözcü ile ilgili görsel sonucu

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVERENİN HANGİ KONULARDA TEK BAŞINA YÜKÜMLÜLÜKLERİ DEVAM EDER?

İşveren işin gereği olarak ve sözleşmeye uygun olarak işçisine talimatlar verebilir. Ancak iş yerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmelidir. Aynı zamanda iş yerindeki diğer işçilerle aynı sosyal hizmetlerden eşit olarak faydalanmasını sağlamak zorundadır.

İşveren geçici işçisinin geçirmiş olduğu iş kazası ve meslek hastalığı durumlarını özel istihdam bürosuna ve ilgili kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

İş sağlığı ve iş güvenliğine dair eğitimleri vererek işçinin güvenliği açısından gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İş yerindeki geçici işçilerin istihdam durumlarıyla ilgili bilgileri iş yeri sendika temsilcilerine bildirmekle yükümlüdür.

Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretlerini ödemezse, işveren bu meblağı büronun alacağından mahsup ederek işçilere ödemekle yükümlüdür.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more