Sözcü Plus Giriş

Hazine ve Maliye Bakanlığının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişiklikle, alacak sigortasından yararlanmada KOBİ’lere “yıllık net satış hasılatı rakamı” kriteri getirildi.

‘MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELER YARARLANACAK’

Buna göre, alacak sigortasından; ilgili yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmeler yararlanabilecek.

Sigortadan yararlanacak KOBİ’lerin ayrıca önceki uygulamada belirtildiği gibi, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olması ve Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor.

Yapılan değişiklikle, sigortadan yararlanacak KOBİ’lerin kriterleri arasında “Basit usul dışında vergi mükellefi olması” kriteri de eklendi.

TEMİNAT SAĞLANACAK SATIŞLAR

Aynı maddeye eklenen ikinci fıkrayla alacak sigortası ile teminat sağlanacak satışlar belirlendi.

Buna göre, sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar, dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları TL cinsinden kesilen satışlar ile kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlara teminat sağlanacak.

TEMİNAT TUTARI DEĞİŞTİRİLDİ

Tebliğle, ilgili tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim ve azami teminat tutarına ilişkin tabloda değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, bütün ciro büyüklükleri ve vadeler için azami teminat tutarı, net primin 10-15 katından 30 katına yükseltildi. Bu tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2,000 TL'nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2,000 TL olarak kabul edilecek.

Tebliğe yeni eklenen geçici maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden tebliğ ile değiştirilen tablodaki azami teminat tutarları geçerli olacak.

REUTERS

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more