Sözcü Plus Giriş

Tank Palet’e ‘acil’ uyarılı dava

Cumhurbaşkanlığı tarafından özelleştirmeye açılan Sakarya’daki askeri tank palet fabrikasının satış işlemlerinin ‘acilen’ durdurulması uyarısıyla dava açıldı.

09:02 -
Tank Palet’e ‘acil’ uyarılı dava

Dava dilekçesinde, “Yürütmenin acilen durdurulması kararı verilmediği takdirde, olası bir dava kabul durumunda milli güvenliğe ait bilgi ve belgelerin ihaleyi kazanan özel şirkete geçmesi ve kritik bilgilerin yayılma ihtimali gündeme geleceğinden, milli güvenlik konusunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecektir” uyarısı yapıldı.

DAVA CUMHURBAŞKANLIĞINA AÇILDI

Türkiye'de ilk kez askeri fabrikaların özelleştirilmesinin önünü açacak kritik karara karşı, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına dava açıldı. Danıştay 13'üncü Dava Dairesinde açılan dava, özelleştirilecek Sakarya'daki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde örgütlü işçi sendikası olan Türk Harb-İş'ten geldi. 14 sayfalık dava dilekçesinde, özelleştirme kapsamına alınmasına karşın henüz ihale şartnamesi hazırlanıp ihalesi bile yapılmadan BMC firmasına verileceği açıklanan askeri fabrika için özetle şu kritik uyarı ve tespitler yer aldı:

YETKİ TECAVÜZÜ

Yasa gereği özelleştirmeye karar verme yetkisi Özelleştirme Yüksek Kurulundadır. 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ‘yetki tecavüzü' nedeniyle hukuka aykırıdır ve iptali gerekir. Ayrıca bu karara karşı başvurulacak idari merciler ve kanun yolları ile süreleri belirtilmediği için bu karar şekil unsuru yönünden ‘sakat' hale gelmiştir.

KOMUTANLIKLAR BİLE ÖZELLEŞİR

Bu karar, devamında Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı hatta diğer bakanlıklara kadar özelleştirilebileceği sakıncasını doğuracaktır. Bu ‘imkansız' bir konuda özelleştirme yapılması işlemidir.

İMTİYAZ VERMEK SUÇTUR

250 adet Altay tankının yapımı için BMC firmasıyla önceden sözleşme imzalanmıştır. Altay tankını yapabilecek tek yer özelleştirilecek fabrikadır. Adeta bu durum önceden planlanmış olup, ihaleye katılan diğer firmalar açısından haksız rekabet, BMC açısından ise imtiyaz tanındığı aşikardır. Altay tankı sözleşmesiyle Cumhurbaşkanlığı kararına zemin hazırlanmıştır. Bu durum, Anayasanın 10'uncu maddesindeki, ‘Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz' hükmüne aykırıdır.

Son güncelleme: 09:07 13.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more