Sözcü Plus Giriş

Vergi Konseyi yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Vatandaş art arda gelen zamlar ve vergi yüklerinin altında geçim savaşı verirken Vergi Konseyi'nin çalışma prensipleri belirlendi. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulacak vergi konseyi 'objektif bir gözle' vergileri inceleyecek. Vergi Konseyi'nin mevcut üyeleri arasında akademisyenler, gazeteciler, iş insanları ve üst düzey bürokratlar bulunuyor.

Sozcu.com.tr
08:43 -
Vergi Konseyi yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Vergi Konseyi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek olarak belirlendi.

‘TARAFSIZ BİR YAKLAŞIM’

Konsey, tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organı olup, uluslararası gelişmeleri ve ülkemiz koşullarını gözeten, katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alan, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen ve sistemin tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum olmayı hedefleyecek.

ONURSAL BAŞKAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI

Konseyin Onursal Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Konsey Başkanı, Bakan tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilecek. Doğal üyeler dışındaki üyelerin görev süresi üç yıl olacak.

Konseyin, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, başlıca görevleri şöyle:

‘GÖRÜŞ VE ÖNERİLERDE BULUNACAK’

a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuatla ilgili çeşitli taslaklar hazırlamak, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak.

‘ULUSLARARASI PANEL DÜZENLEYECEK’

b) Vergi hukuku, vergi politikası ve vergi teorisine ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmelerle ve yargı kararlarını izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi oluşturulması için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası panel ve benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek, üniversitelerle işbirliği içinde ortak projeler geliştirmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle vergi araştırmaları ile ilgili organizasyonlar oluşturmak.

‘KANUN TEKLİFLERİ İNCELENECEK’

c) Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek.

ç) Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek.

d) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerileriyle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde yaptığı çalışmaları yayımlamak.

İLGİLİ HABER'Zenginden daha fazla vergi alma tasarısı hazırlandı''Zenginden daha fazla vergi alma tasarısı hazırlandı'

ÇOK GENİŞ BİR YELPAZEDE ÜYELERİ VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Vergi Konseyi’nin mevcut üyeleri şu isimler:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdal Çakıloğlu, İsa Coşkun, Serdar Kılıç, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Habertürk Gazetesi yazarı Rahim Ak, Avukat Bekir Baykara, Yeminli Mali Müşavirler Recep Bıyık, İsmail Gerçek, Zeki Gündüz. Ekonomi yazarı, Uğur Gürses, Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı İsmet Özkul, Serbest Yeminli Mali Müşavir Salih Ünal, Eski Müsteşar Yardımcısı Genç Osman Yaraşlı, TÜSİAD Üyesi Ali Kibar ve Burhan Özdemir, Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, YASED Yönetim Kurulu Başkanvekili Steven Young, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkezi Yönetim ve Mahalli İdareler Maliye Politikaları Dairesi Başkanı Mehmet Kağan Saygılı.

Son güncelleme: 09:23 12.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more