Ömerli Barajı Koruma Havzasına sanayi tesisi yapılacak

İstanbul Ataşehir’de Ömerli Barajı havzası koruma alanında kalan 17 dönümlük arazinin imarı, İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırı olarak sanayi tesisi yapılacak şekilde düzenlendi. Düzenleme, İBB Meclisi’nde “istihdam” tartışması yarattı. AKP’liler yatırımcının istihdam yaratmasının önünü açmak için planın değiştirildiğini savundu. CHP’liler de aynı plan değişikliğinin 2017’de İBB tarafından reddedildiğini hatırlatarak “Neden 2017’de plan değişikliğini yapmadık ve istihdam yaratılmasını bir yıl engelledik?” diye sordu.

Ömerli Barajı Koruma Havzasına sanayi tesisi yapılacak

Ataşehir Ferhatpaşa'daki 17 dönümlük araziye sanayi tesisi yapılabilmesi için talep edilen plan değişikliği ilk olarak 17 Şubat 2017 tarihinde İBB Meclisi gündemine geldi. İBB Meclisi talebi, bölge planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek iade etti. İade edilen plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda görüşüne başvurulan kurumlar dikkat çekici uyarılar yapmıştı. Görüşü sorulan İSKİ, arazinin Ömerli Barajı Havzasının uzun mesafeli koruma alanında kaldığına dikkat çekerek yapılan plan ile yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığını tespit etti. İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'ne  göre planın uygun bulunmadığı belirtilerek “İçmesuyu havzalarının sürdürülebilir su kaynakları olarak korunabilmesi için İSKİ'nin olumlu görüşü bulunmayan imar planlarının onaylanmaması ve uygulanmaması gerekmektedir” denildi. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü de arazi  sıvılaşma nedeni ile önlem alınması gereken alanda yer aldığı için “şartlı olumlu” görüş verdi.

PARSEL SINIRI BELLİ DEĞİL

Yapılan genel değerlendirmede, parsel sahibi Mesut Tandoğan tarafından İBB aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davaları bulunduğu, mahkeme kararlarının henüz infaz edilmediği ve bu nedenle parsellere ilişkin sınırların henüz kesinleşmediği belirtildi. Bu durumda arazinin yüzde 65'i ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesinin alansal büyüklüğü doğrudan etkileyeceği kaydedilerek önce yargı kararlarının ve parsellerin sınırlarının son durumlarına yönelik alınacak güncel kurum görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılması gerektiği aksi halde ileride telafisi zor durumların oluşmasına sebebiyet verileceği vurgulandı. Ayrıca emsal yani inşaat hakkı olarak belirlenen 1.10 oranının inşaat alanını artırdığı ve bu durumun üst ölçekli plana aykırı olduğu değerlendirildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda İBB, plan teklifini 2017 yılında bölge planı kapsamında değerlendirilmesini uygun bularak müdürlüğüne iade etti. Ancak aynı teklif 18 Ocak 2019 tarihli İBB Meclis oturumunda tekrar gündeme geldi. Teklife ilişkin hazırlanan raporda devam eden süreçte Ataşehir Belediyesi'ne başvuran arsa sahibinin bölge planı çalışması bulunmadığı bilgisini alıp talebinin tekrar değerlendirilmesi için İBB'ye  başvurduğu aktarıldı. Talep, emsal 1.10'dan 0.75'e düşürülerek ve hiçbir kurumdan güncel görüş alınmadan oy çokluğu ile kabul edildi.

İSTİHDAM TARTIŞMASI

Oylama sırasında AKP ve CHP grubu arasında ilginç bir tartışma yaşandı. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, 2017 yılında planın iade edildiğini hatırlatarak “Şimdi ne değişti de aynı plan tekrar geldi ve bu kez kabul edildi?” diye sordu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkan Vekili Osman Demir, “Parsel maliki sanayici ve buraya ihtiyacı var. Bölge planı çalışması yokken ‘bekleyin' deyip yatırımcının istihdam yaratmasını neden engelleyelim” karşılığını verdi. CHP'li Küçükerden de “O zaman bu planı 2017'de neden kabul etmedik ve yatırımcının istihdam yaratmasını bir yıl engelledik? Böyle gerekçe olmaz” dedi.