Sözcü Plus Giriş

Selimhan Yeniacun’dan iki önemli eser: Arap-İsrail Savaşları

Orta Doğu çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirmeye başlayan, yaptığı analizlerle dikkatleri üzerine çeken akademisyen Selimhan Yeniacun’dan iki yeni eser okuyucusuyla buluştu.

14:56 -
Selimhan Yeniacun’dan iki önemli eser: Arap-İsrail Savaşları

Selimhan Yeniacun'un, 1948 Arap-İsrail Savaşı ile 1967 Arap-İsrail Savaşı (Altı Gün Savaşı) isimli iki eseri İlgi Kültür Sanat Yayınları'ndan okuyucusuyla buluştu.

İstanbul Fikir Enstitüsü yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Yeniacun, Ortadoğu üzerinde yaptığı önemli analizlerle tanınıyor.

1948 ARAP-İSRAİL SAVAŞI ÖNSÖZÜNDEN… -Şanghay / 2019 –

“Savaş, sürgün, katliam ve gözyaşı… İşte 48 yılına dair anlatabileceğim her şey budur.”

Birinci Arap-İsrail Savaşı olarak da bilinen “1948 Savaşı”, gerek Ortadoğu siyaseti özelinde gerekse küresel siyaset boyu-tunda bugün bile çözümlenemeyen pek çok meselenin kaynağını teşkil etmektedir. 1948 yılına kadar geçen süreçte ve aynı yılın mayıs ayında başlayan savaş neticesinde olan olayların kronolojik sıralamanın arda arda eklenmesi suretiyle; “Şu oldu, sonrasında da bu oldu” gibi basit bir çerçevede irdelenmesi gerek dönemin dinamiklerini incelemede gerekse bugün yaşanan sorunların köküne değinilmesinde yetersiz kalmaktadır. Çünkü sadece savaşta ilk kurşunun atılmasından itibaren geçen süreç değil başlı başına 1948 yılı hem kendine özel dinamikleri hem de daha önce-sindeki yıllarda yaşanan süreçlerin sonucunun o dönem açığa vurulmasıyla ciddi bir öneme sahiptir. Hacimce ince fakat döneme ilişkin kafanızdaki pek çok gri noktayı aydınlatacağını düşündüğüm eser, pek çok farklı kaynaktan alınan bilgilerin, akademik dilden bir nebze de olsa uzak bir biçimde, kaleme dökülmesiyle hazırlanmıştır. Bu eser ile birlikte; “İsrail birden çok Arap devle-tine karşı nasıl galip gelmiştir? Bir İsrail milli anlatısı olarak “Davut ve Calut” (David&Goliath) benzetmesi bu savaş için ne kadar uygundur? Arap devletleri İsrail'in iddia ettiği kadar güçlü müdür? İngiltere'nin bu kaos ortamının hazırlanmasında nasıl bir payı vardır? Britanya Manda İdaresinin Araplara ve Yahudilere karşı benimsenen tutum ne kadar eşitlikçidir? Savaş sırasında yerlerinden zorla sürgün edilen Filistinlilerin durumu nedir?” gibi 1948 Arap-İsrail Savaşı hakkında pek sorunun cevabını verebilmeyi umut ediyorum.

1967 ARAP-İSRAİL SAVAŞI (ALTI GÜN SAVAŞI) -Şanghay / 2019-

“Kudüs bize hiç bu kadar uzak olmamıştı. İçerisindeyken bile…”

20. yüzyılın ortalarında gerçekleşen ve İslam dünyası için “hüzün” Yahudi devleti için “vaadedilen topraklara geri dönüşün tescillenmesi” anlamanına gelen 1967 Savaşı günümüzde bile anlaşılmaya muhtaçtır. 1948 öncesi ve sonrasından beri süre gelen acıların katlanarak büyüdüğü, Arap Ordularının ve liderlerinin daha önce yapılan hataları adeta yenilediği ve dahi İsrail devletinin bir zorunluluk bahanesiyle öne sürmesine rağmen daha önce-den planlı bir şekilde geliştirmiş olduğu bu savaş Ortadoğu siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Altı Gün Savaşı, İsrail devleti-nin kurulduğu 1948 Savaşına nazaran daha fazla acıyı günümüze taşımıştır. Bu savaş geri dönüşün mümkün olmadığı bir süreci, kapanmaz yaraları ve mahzun bir Kudüs'ü bizlere miras bırakmıştır. Hal böyleyken İslam dünyasının kayıpları üzerinde çokça düşünmek de bizim asli vazifelerimizdendir. Neden-sonuç ilişkilerini basitçe okumaktan ziyade, defalarca tekrar edilen hataların 1967 sürecinde karşımıza neden çıktığını idrak edebilmek bu eserin sizlerle buluşmasının asıl gayesidir.
Bir nebze dahi olsun ufkunuzun açılması temennisi ile…

Selim Han YENİACUN KİMDİR?

Selim Han Yeniacun, 1990 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimi yine Alanya'da tamamladıktan sonra lisans derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), yüksek lisans derecesini ise yine Marmara Üniversitesinin Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalından almıştır. Marmara Üniversitesi kadrolarında görevlendirilmek üzere lisansüstü çalışmalarına devam etmek üzere 1416 sayılı kanun kapsamında verilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bursunu almaya hak kazanan Yeniacun, ikinci yüksek lisans derecesini Kudüs İbrani Üniversitesinde, İsrail Çalışmaları üzerinde tamamlamıştır. İsrail siyaseti, Ortadoğu siyasi tarihi, misyonerlik çalışmaları ve Türk dış politikası hakkında pek çok analiz, makale ve kitap bölümü kaleme alan Yeniacun'un daha önce İlgi Kültür Sanat Yayınlarından çıkmış olan Osmanlı Suriyesinde Bitmeyen Mücadele isimli eseri mevcuttur. Şu an Şanghay Üniversitesi Küresel Çalışmalar Bölümünde doktora eğitimine devam eden Selim Han Yeniacun, aynı üniversitenin Küresel Yönetişim Araştırmaları Merkezinde de araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası ölçekli çeşitli STK’larda kurucu başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede İbranice bilen Yeniacun ayrıca Arapça, Farsça, Çince ve Almanca dillerinde de eğitim almıştır.

Son güncelleme: 09:07 15.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more