Sözcü Plus Giriş
NECATİ DOĞRU

Okur için yazmak!

1 Ağustos 2019

Biz genelde okurlar için yazarız. Biraz da kendimiz için. Ertesi gün aynı konuyu yazmış diğer kalemlerle kıyaslarız.
Görmediğimi görmüş.
Akıl edemediğimi bulmuş.
Derinliğine araştırmış.
Yazısında emek var.
Çok kıvrak yazmış.
Benim yazı yavan kaçmış.
Gün günü izler. Yazarın 24 saati, uykusu da dahil; çoğu okur için azı kendi için yazmakla geçer. Ertesi gün yazdığını diğer yazarla kıyaslar. Yazı emekçiliği yorucu iştir.
Yorulur insan.

★★★

Yazar yorulur ama hayat asla yorulmaz. Olaylar olayları kovalar.
Dünya ikiye ayrılmış.
Bir bölümde birbirine düşman, parmağı tetikte olanlar. Diğer bölümde birlikler, ittifaklar, dayanışmalar, anlaşmalarla el sıkışmış olanlar. Bu ikinci bölümde olanlar zenginlik, refah, huzur içindeler.
Biz neredeyiz?
Halk karar verdi.
Yeni bir sayfa açıyor.
Eski Türkiye gidiyor.
Yeni Türkiye geliyor.
Sınırsız otorite tutmadı.
Bütün güçler bir kişide toplanacak. Güçlü lider sayesinde ülke ufuklara uçacak demişlerdi. Uçma hedefi, yere düşmüş taze yumurta gibi kırıldı. Lider hakimiyetine sevdalanmış partide “kılıçlar çekildi” ve dün birlikte beraber yürüyenler bugün birbirilerini “hain” diye suçlar oldular.
Yani!
Güç bende çöktü.

★★★

Niçin çöktü? Çünkü dayandığı zemin yapaydı, suniydi, zorlamaydı.
Düşmanlaştırma.
Ötekileştirme.
İtibarsızlaştırma.
İç düşman yaratma.
Vatan haini ilan etme.
Muhalefet yapan sesleri dış güçlerle vidalı sayıp, böylelikle “mağdur edildiği” algısını yaratma.
Hem güç onda.
Hem mağdur.
Birbirine zıt, çift kimlik; geldi bugün duvara dayandı. Bunun için iktidar partisinde “kılıçlar çekildi” ve bölünme başladı.
Halk desteği hızla eriyor.
Yeni Türkiye doğuyor.

★★★

Size çok iddialı bir tespit gelebilir ama benim gözlemlerime göre “dinle aldatma dönemi” de parantezini kapatma noktasına geldi. Dini duyguları, inançları paketleyip “altın nesil” yaratıyoruz diyenlerin “katil bir nesil” peydahladıkları ortaya çıktı. Asıl büyük zararı İslam'a verdiler.
Çok pahalıya patladı.
Ama halk öğrendi.
“Allah ile aldatma…” bundan sonrasının Türkiye'sinde oy da getirmeyecek, güç de vermeyecek. Göreceksiniz: Bu sonbaharda iktidar partisi içinden çıkacak partiler, dini söylemlerden çok “demokrasi ve adalet” sözü vermek zorunda kalacaklar. Dini siyasete alet edenlere güven neredeyse sıfırlandı.

★★★

Ne diyordum?
Yazar okur için yazar, biraz da kendi için yazar diyordum.  Kalem “okur için yazmaya”  kaydı.
Bana biraz izin.
Döneceğim.