Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

İkinci el otomobil satıcılarının KDV sorunu çözüldü

31 Mart 2019

22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 845 Sayılı Karar ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde de %18 KDV oranı uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Tebliğ Konulara Açıklık Getirdi

Bu defa uygulama esaslarını düzenleyen 28 Mart 2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazete'de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)” yayımlandı. Bu tebliğle yukarıda belirtilen indirimle ilgili açıklamalara yer verildi. Buna göre;

– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'yi indirebilecek.

– Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarları, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek. Ancak söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekecektir.

– İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süreyle sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabileceklerdir.

Kitapta KDV istisnası Nasıl Uygulanacak?

7161 sayılı Kanun'un 17'nci maddesiyle KDV Kanunu'nun istisnalara ilişkin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV'den istisna edilmişti. Yapılan düzenleme hatalı olduğu için bu konuda yazdığımız yazıların da etkisiyle,
7166 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ile yukarıda anılan (n) bendi bir kez daha değiştirilerek, KDV istisnasının son kullanıcıya da uygulanabilmesi ve buna ilaveten ilgili bent için uygulanan istisna had sınırının (100 TL) bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmaması sağlanmıştı. 25 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre;

– Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre, poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere 22/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV'den istisnadır.

– İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurtiçindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanacaktır.

– Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamında.

– Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmiyor.

– Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmayacak.

– İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler KDV'ye tabi değil.

– Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu düzenlemelerle ülkemizin kitap satışında ve okuma oranında rekor kırmasını bekliyoruz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more