Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Maliye hazırladı mükelleflere onaylamak kaldı

18 Mart 2019

Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyannamelerinin hazırlanarak internet ortamında onayına sunulduğu kullanımı çok basit bir sistemdir. Bu sistem 2012 yılında “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'' olarak hazırlanmış ve 01.03.2016 tarihinden itibaren de kira gelirlerine ilave olarak, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları da kapsamına almıştır.

SİSTEME NASIL ULAŞILABİLİR?

Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr internet adresinden veya İnteraktif Vergi Dairesi'nden (ivd.gib.gov.tr) ulaşmak mümkündür. Sisteme kimlik bilgilerinizi girip, özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz olarak alabileceğiniz İnternet Vergi Dairesi şifresiyle veya e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda, adınıza hazırlanmış olan yıllık Gelir Vergisi beyannameniz hemen ekranınıza gelecektir. Beyannamenizi, üzerinde gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirim vb. eklemelerinizi yaptıktan sonra onayladığınızda elektronik ortamda kayıtlara alınacak ve verginiz sistem tarafından hesaplanarak otomatik tahakkuk ettirilecektir.

MALİYE GELİR BİLGİLERİNİZE NASIL ULAŞMAKTADIR?

Sistemden daha önce beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanlar da yararlanabilir. Yıllık Gelir Vergisi beyannamenizi sistem üzerinden onaylayıp gönderdiğinizde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydınız otomatik olarak açılmaktadır.

Bu satırları okuyan sizlerin, ufak bir ürperti duyduğunu hissediyorum. Maliye Bakanlığı, sizin kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlarınızdan haberdar, hatta tutarını bile bilerek önünüze karne gibi koymakta. Teknoloji çıktı mertlik bozuldu. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı Hazır Beyan Sistemi kapsamında, beyannameleri gelir elde edenlerin önüne koyarken; Merkezi nüfus idaresi sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgileri kullanmaktadır.

HER YIL PERFORMANS ARTIYOR

Hazır beyan sistemi kapsamında 2016 yılında 1.449.856, 2017 yılında 1.487.590 ve aşağıda ayrıntılı bir şekilde yer aldığı üzere 2018 yılında ise 1.523.989 mükellef beyanname vermiştir.

Hazır beyan sistemi, her yıl hem beyanname veren mükellef sayısının artışını hem de beyan edilen matrahın artışını bir arada getirmiştir.

Hazır beyan sistemi kapsamına alınan mükelleflerin mali müşavire ihtiyaç duymadan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından adlarına hazırlanmış beyannameleri sistem üzerinden onaylayarak, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri büyük bir kolaylıktır. Ama bu aynı zamanda, bir gözdağıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerinin bütün gelir unsurlarını takip ve tespit ederek ve hatta beyannameyi dahi hazırlayarak sistemde onayına sunarak, vergiye gönüllü uyum niyeti olmayanlara da çok net bir mesaj vermektedir. Bu mesajı alıp, gereğini yapmakta fayda vardır. Aksi takdirde, çok yakın zamanda cezalı vergi tarhiyatları ile karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek olacaktır.