Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibariyle başlıyor. İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri yapacak öğretmenler başvurularını 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden gerçekleştirecek. İşte eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ile ilgili detaylar…

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engelilik durumuna göre yer değiştirme ve ‘diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapabilir. MEB tarafından başvuruların bu yıl 12 Ağustos ve 17 Ağustos tarihleri aralığında yapılacağı duyuruldu.

MAZERETE BAĞLI ATAMA BAŞVURUSU

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Atamalar 24 Ağustos 2020'de gerçekleştirilecek.

MAZERETE BAĞLI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.

– 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananların başvuru yapabilmeleri için kişisel MEBBİS şifrelerinin okul/kurum müdürlüklerince kadrolu öğretmen olarak güncellenmesi gerekmektedir.

– Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.

– Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

– Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

– Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.

– Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.