Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 kişilik sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanının başvuru koşulları…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, ortaöğretim için 2018 dönemi  KPSS,  lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL İLANI

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf   askerlik  çağına  gelmemiş,   askerlik   çağına   gelmiş   ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,

Lisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

3. Müracaat edecekler ilanın   Resmî   Gazete'de   yayımlandığı   günü   izleyen   15   gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz  web sayfasından temin  edilecek başvuru formu ve   istenilen   belgelerle   birlikte   (Aslı   görülmek   üzere   Başkanlığımızca   onaylanmış   veya turkiye.gov.tr  adresinden  oluşturulmuş  belgeler)  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek,  kurumumuzca  kendilerine  bir  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. Başvuru formu, başvuruların  değerlendirilmesi  ve  sonuçlar  www.gop.edu.tr  internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Kimlik Kartı Sureti

2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (- Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı, Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.)

4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6. Deneyim Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)

7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)

8. Başvuru Formu

Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir.

Arkeolojik kazı projeleri kapsamında 248 sözleşmeli personel alınacak İlginizi Çekebilir Arkeolojik kazı projeleri kapsamında 248 sözleşmeli personel alınacak
Loading...