Bir dönemin maden deviydi! Bilirkişi: İflas durumunda

Ünlü iş insanı Şehmuz Tatlıcı'nın terekesinin görüldüğü davada mahkeme terekede yer alan bir dönemin en büyük madencilik şirketlerinden Şe-Tat Madencilik hakkında bilirkişiden istediği rapor mahkemeye ulaştı. Bilirkişi raporunda Şe-Tat Madencilik'in 87 milyon TL borcu bulunduğunu,  öz varlığını tamamen yitiren şirketin yıllardan beri ve halen iflas konumunda bulunduğu ve faal duruma gelebilmesi için  150 milyon TL yeni sermayeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. 

Bir dönemin maden deviydi! Bilirkişi: İflas durumunda

Ünlü iş insanı Şehmuz Tatlıcı 16 Haziran 2012’de 75 yaşında hayatını kaybetti. Tatlıcı’nın mirasçısı olarak ilk evliliğinden 8 çocuğu ile boşanma aşamasında olduğu ikinci eşi Bengi Tatlıcı ve bu evlilikten doğan oğlu Şeyhmuz kaldı.

Bengi Tatlıcı boşanma davası sürdüğü dönemde eşinin ilk evliliğinden olan çocukları ile birlikte olduğunu ve ilk eşten olan çocukların terekeye dahil bazı varlıkları gizlediğini hatta kaçırdığını ileri sürdü.

EŞİNİN 9 ÇOCUĞUNA DAVA AÇTI

Bengi Tatlıcı, Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Şehmuz Tatlıcı’nın ilk eşten olma çocukları Güler, Gülşen, Berrin, Sonuç, Şükran, Taha, Zülal ve Gülşen ile kendi çocuğu Şeyhmuz Tatlıcı’ya eşinin terekesi ile ilgili koruma önlemlerinin alınması ve uygulanması için tereke (miras) dava açtı.

Şehmuz Tatlıcı’nın büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin merkezi olan Şişli Feriköy’deki ŞE-TAT Han’daki kasalarının açılarak içindeki mevcut varlıkların tespitini, hesaplarının belirlenmesini istedi.

MAHKEME, ŞE-TAT MADENCİLİK İLE İLGİLİ RAPOR İSTEDİ

Mahkeme terekeye dahil olan bir dönem en büyük madencilik şirketlerinden Şe-Tat Madencilik şirketinin tüm mali defter, kayıtlar ve maden sahalarının incelenmesi, 87 milyon TL borcu bulunan Şe-Tat Madencilik’in borca batık/ iflas durumunun düzeltilmesinin mümkün olup olmadığının tespiti için bilirkişilere yerinde tespiti için yetki verdi.

TEREKEYİ BORÇ YÜKÜNE SOKAR

Bilirkişi raporunda Şe-Tat Madencilik şirketinin mali durumunun bozuk ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu belirtildi. Şirketin iflası ve tasfiyesine yönelik işlem yapıldığı takdirde şirketin borçlarının ödenmesi durumunda herhangi bir değer ifade etmeyeceği ve kamu alacakları nedeniyle de şirketin en büyük hissedarı terekenin mal varlığının da borç yüküne gireceği belirtildi.

Bilirkişi raporunda şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli sermayenin sağlanması, sonrasında ise mirasçıların tercihine göre satışı veya kuvvetli bir ortağa devri ya da mahkemenin oluşturacağı kararlara bağlı faaliyetlerinin devamının sağlanabileceği belirtildi.

İFLASTAN KURTULABİLMESİ İÇİN 150 MİLYON TL GEREKİYOR

Bilirkişiler, Şe-Tat Madencilik’in öz varlığını tamamen yitirdiğini, şirketin yıllardan beri ve halen iflas konumunda bulunduğu ve faal duruma gelebilmesi için 150 milyon TL yeni sermayeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Beykoz Sulh Hukuku Mahkemesi’ndeki tereke davasının görülmesine devam ediliyor.