Sözcü Plus Giriş

Çin’den ithal edilen çakmaklara ek vergi

Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal edilen gazlı çakmaklardan, haksız rekabetin önlenmesi için, adet başına 0.05 dolar, "gaz içersin, içermesin" plastikten gaz haznesine de 0.02 dolar ek vergi alınacak.

10:53 -
Çin’den ithal edilen çakmaklara ek vergi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, “ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları”, “diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları” ve “plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konuldu.

Kararda, “Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır” denildi ve eklendi:

“Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

5 YIL SONRA YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK

“Önleme tabi ürünün TGTC´de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

“Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

“Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.” (DHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more