Sözcü Plus Giriş

Ertelenen faturalarda gecikme faizinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı

Afet dönemlerinde elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatların ertelenmesi hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, erteleme nedeniyle uygulanacak gecikme faizinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:46, 10/06/2020
Ertelenen faturalarda gecikme faizinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen” bir yönetmelik yayımladı.

Bu yılın Mart ayında yapılan düzenlemede “afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilir” ifadeleri yer almıştı.

Düzenlemede ayrıca “Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir” denmişti.

ŞİRKETLER MALİYETİ EPDK’YA İLETECEK

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) iletecek.

İlgili aya ait oluşan finansman maliyetleri, şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili Şirketin banka hesap bilgileri ile birlikte Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş günü içerisinde ilgili şirketlerin hesabına aktaracak.

Yönetmelik 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yayınlanma Tarihi:09:08,