Koç ve Unicredit pay sahipleri sözleşmesini feshetti

Koç Holding ile İtalyan UniCredit ortak yönetimindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) paylarının alımı işleminin kapanışı gerçekleşirken, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki "Pay Sahipleri Sözleşmesi" de feshedildi.

Koç ve Unicredit pay sahipleri sözleşmesini feshetti

Koç Holding’den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, “YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi” ile “KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi”nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda tarafların mutabakata vardığı belirtildi.

UniCredit ve Koç Holding, iş ortaklıklarını UniCredit’in stratejik hedefleri doğrultusunda fesh ettiğini geçen sene sonunda açıklamıştı.

Dünkü KAP açıklamasında “Bu kapsamda … ödeme ve temlik işlemlerinin kapanışı izleyen işgünü yapılması kaydıyla pay devirleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki Pay Sahipleri Sözleşmesi de bugün itibarıyla feshedilmiştir” denildi.

Kapanış ile birlikte, KFS sermayesini temsil eden payların %100’ü Koç Grubu’na (Koç Holding, Koç şirketleri, Koç Ailesi, Koç Ailesi tarafından kontrol edilen ortaklıklar ve ilişkili vakıflar) KFS’deki payları oranında geçereken, KFS’de pay sahibi Koç Grubu üyelerinden halka açık şirketler olan Koç Holding’in payı %42,26’dan %84,53’e, Aygaz’ın KFS’deki payı ise %1.97’den, %3.93’e çıktı.

Açıklamaya göre işlem öncesinde YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding, YKB sermayesinin %9.02’sine, UniCredit ise %31.93’üne doğrudan sahip oldu. Koç Grubu’nun işlem öncesinde %40.97 olan YKB sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payı %9.02 oranında arttı.

YÖNETİM DEĞİŞTİ

Fesih sonrasi Yapı Kredi yönetiminde de değişiklikler oldu.

Yapı Kredi’den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, “Yapı Kredi Yönetim Kurulu üyelerinden; Marco Iannaccone, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinden ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) görevinden; Gianfranco Bisagni, Mirko Davide Georg Bianchi, Carlo Vivaldi ile Giovanna Villa ise Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ve bankamızdaki diğer tüm görevlerinden 5 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir” denildi.

Açıklamada boşalan banka yönetim kurulu üyeliklerinden birine Nevin İmamoğlu İpek’in seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Niccolò Ubertalli yerine Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu’nun atanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca bankanın Finansal Planlama Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Massimo Francese, İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Giovanni Battista Avanzi ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Albert Angersbach da 5 Şubat itibarıyla bankadaki görevlerinden ayrıldı. (REUTERS)