28 Ekim yarım gün tatil mi, bankalar ve hastaneler açık olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçtiğimiz senelerin aksine bu yıl corona virüs gölgesinde kutlanacak. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayarak ve 29 Ekim günü devam ediyor.

28 Ekim yarım gün tatil mi, bankalar ve hastaneler açık olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kaldı. Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2020 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak.

28 EKİM 2020 TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Perşembe tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

FOTO: DEPOPHOTOS / Yıl; 1936; Cumhurbaşkanı Atatürk, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kabul etmek için TBMM’ye gelişinde Başbakan İsmet İnönü tarafından karşılandı.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923’te Meclis’e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara’da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet’in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekaleti’nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim’in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı; 19 Nisan’da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet’in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ANAYASA Ankara Atatürk Başbakan Çarşamba Corona Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı İsmet İnönü Meclis Mustafa Kemal Perşembe tatil TBMM Türkiye