HSK ikiye bölünsün, işe alımda mülakat kalksın

Türkiye Barolar Birliği’nden, iktidara hukuk reformu önerileri... TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, hukukçuların bu taleplerini Adalet Bakanlığı’na iletti. “Gerekçesiz tutuklamalara son verilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu değiştirilmeli” çağrısında bulundu...

HSK ikiye bölünsün, işe alımda mülakat kalksın

İktidar temsilcilerinin yargıda reform söylemleri devam ederken Türkiye Barolar Birliği (TBB) de Adalet Bakanlığı'na taleplerini iletti. TBB Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, avukatların da görüşlerini alarak yeni hukuk reformunda yer almasını istedikleri konuları belirledi. Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı'na sunulan çalışmada yer alan önerilerden bazılarını şöyle sıraladı:

Prof. Metin Feyzioğlu

ŞİDDETE KARŞI BİRLİK

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile TBB, barolar ortak çalışma yürütmeli.

– Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavından geri adım atılmamalı, hukuk fakültesi mezunları sınava tabi tutulmalı.

Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu getirilmeli. Yardımcılar, geçiş sınavına girmeli, başarılı olanlar hakim ve savcı olarak atanmalı.

İKTİDAR ÜYESİ OLMASIN

– Hakimlerin bağımsızlığını ve teminatını, savcıların teminatını eksiksiz sağlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılmalı. İdarenin temsilcileri kurullarda yer almamalı. Her iki kurulda da TBB temsilcisi yer almalı.

Hakim ve savcı adaylarının gireceği sınavlar da dahil olmak üzere kamuya personel alımlarında mülakat uygulamasına son verilmeli. Mülakat devam edecekse, kamera kaydına alınmalı.

– İstinaf kanun yolunda hükümlerin kesinleşmesi için öngörülen sınırlar, temyiz kanun yoluna gidilebilecek hükümlerin sayısı artırılmalı. Böylece hem Yargıtay güvencesi genişletilmeli, hem hukuk birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunulmalı.

TERFİDE DİKKATE ALINSIN

AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin ilkesel nitelikteki kararlarına uygun karar verme, hakimlerin terfilerinde mutlaka dikkate alınmalı.

– Kamuda görevli avukatların özlük sorunları çözülmeli.

Tutuklamada katalog suçlar gerekçesiz tutuklama kararlarına sebebiyet veriyor. Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki katalog kaldırılmalıdır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...