KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih başvuru ekranı açıldı…

KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adayların tercih işlemleri başladı. Sözleşmeli sağlık personeli tercih başvuru işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 22 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek. İşte KPSS sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih başvuru ekranı...

KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih başvuru ekranı açıldı…

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme için adaylardan tercih alma işlemleri bugün başladı. Sağlık personeli tercih başvuru işlemleri 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. KPSS-2020/8 tercih kılavuzunu ve sözleşmeli sağlık personeli tercih başvuru sayfasını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz…

KPSS-2020/8 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzuna saat 14.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 16 – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TERCİH EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2020/8 TERCİH KILAVUZU

YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

– Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
-Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
– Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
– Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
– Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu
aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...