Umut ve gerçek!

Sağdan soldan, okurlardan dostlardan mesajlar geliyor.

Hepsinde hem memnuniyet, hem de kuşku hâkim…

Mesajların özeti şöyle:

“Sevinmek isterken aklımıza seçimler geliyor. Nedense her seçimden önce ülkede petrol veya doğalgaz fışkırıyor. Ümit fakirin ekmeğidir. Keşke sürekli seçim olsa da umudumuz hep devam etse!”

★★★

Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu yolundaki müjde, insanlarımızı hem sevindirdi, hem düşündürdü:

“Acaba gerçek mi?”

Bu tereddüdün sebebi, aynı konuda eski yıllarda verilen müjdelerin tamamının asılsız çıkması!

Durum bu defa daha ciddi, daha kesin bir şekilde açıklandığı için ben doğru olduğu görüşündeyim.

Fakat… Olayın fazla abartıldığını, Türk ekonomisini abat edecek düzeyde olmadığını düşünüyorum.

★★★

Bulunduğu söylenen doğalgaz rezervi fazla abartılıyor.

Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı 45 milyar metreküp civarında… Bulunduğu açıklanan doğalgaz 320 milyar metreküp… Yani Türkiye'nin sadece 7 yıllık ihtiyacını karşılayacak miktarda…

Doğalgazın binlerce metre derinlikten çıkartılıp kullanılır hale gelmesi yıllar sürecek…

Haliyle bu doğalgaz çıkarılabilirse, ileriki yıllarda bize nefes aldırır, rahatlatır ama Türkiye'yi kanatlandırıp uçuşa geçirmez!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey'in iddia ettiği gibi, bu kadar doğalgaz Türkiye'nin eksenini değiştirmez ve ülkeyi esenliğe kavuşturmaz.

Mübalâğadan kaçınmak, fazla hayalci olmamak gerekiyor! Saptanan miktar için “Bu kadar da iyidir, Allah bereket versin” demek sanırım daha gerçekçi olur.

Uzman ne diyor?

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi Türkiye'yi esenliğe kavuşturacak düzeyde mi, değil mi?

Bu konuda tabii ki uzmanların görüşü bizimkinden daha önemli…

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) eski yöneticilerinden olan Yavuz Tengiz'in değerlendirmelerini okudum. Bu konuyu en iyi bilenler arasında olan bir isim… Şöyle anlatıyor:

“Haber abartılı. Sondaj devam ediyor.

Kuyu hakkında konuşabilmemiz için gerekli akış testlerinin gerçekleştirilmesi, ayrıca yeni kuyular kazılarak rezerv hesaplarının yapılması gerekiyor.

Konuşmak için çok erken.

Kuyunun ekonomik olması durumunda ticarî gaz keşfi ilanının yapılmış olması gerekiyor. Bu yapılmış değil.

Kuyu bitirildiğinde, ticarî gaz keşfi ilanı yapıldıktan sonra üretim platformu kurulması sahile gaz hattının çekilmesi lâzım.

Nereden baksanız 8-10 milyar lira tutar.

Kuyunun devreye alınması en az iki-üç yıllık bir zaman alır.

Malzeme siparişlerinin verilmesi, malzemelerin hazır olması, üretim platformunun hazırlanması… Bu işler hemen olacak işler değil!”

TEBESSÜM

Hoca'nın hikâyesi gibi…

Nasreddin Hoca, köyün zengin tüccarından borç istemiş. Adam sormuş:

“Hocam, vereyim ama paramı ne zaman geri ödeyeceksin, bunu bilmem lâzım! Malûm, ben de tüccarım, her zaman nakit paraya ihtiyacım var.”

Hoca:

“Sen hiç merak etme koçum” demiş “Paran garanti… Planım hazır… Çarşıdan birçok dikenli tel alacağım ve onları köyde koyunların geçtiği yerlere gereceğim. Koyunlar geçerken yünleri dikenlere takılacak, ben yünleri toplayacağım. Sonra onları ip haline getirip pazara götürerek satacağım. Böylece, senden aldığım borç parayı geri ödeyeceğim.”

Adam bunları dinleyince kendisini tutamamış, önce kıkır kıkır, sonra kahkaha ile gülmeye başlamış…

Nasreddin Hoca ona bakmış bakmış…

“Seni köftehor seni” demiş “Hazır parayı görünce nasıl da gülersin böyle?”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlar çok merak ederler ama kendilerini ne bekliyor, bilmezler!