Eksik prim yatırılması fesih sebebi sayılır mı?

Özel sektörde çalışmaktayım. Bayramda ve pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği almamıza rağmen şirket avans ödemesi şeklinde maaş tutarında hesabımıza para yatırdı. Bunu bordroya yansıtmıyor, ancak kesim yapılırken, kestiği miktar kadar SGK eksik yatırılıyor. Bu yasal mı, iş akdinin haklı nedenle feshine giderek tazminat alınabilir mi? Şirketler her yıl çalışana ne kadar ve kaç defa zam yapabilirler? Her yıl yapılan zammın yapılmamasının kanuni bir yaptırımı var mıdır? İsmi saklı

Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma döneminde işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçiye yapılan ödemeyi ifade ediyor. Kısa çalışma uygulandığı dönemde, İŞKUR tarafından çalışılmayan süreye ilişkin kısa çalışma ödeneği ödenirken, çalışılan sürenin ücreti işveren tarafından ödeniyor.

Kısa çalışma ödeneği ödenen günler için, uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik sigortası) primi yatırılmıyor. Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı günler için Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nde “18 Kısa Çalışma Ödeneği” koduyla eksik gün bildirimi yapılıyor.

Örneğin, işyerindeki çalışma süresi 1/2 oranında azaltılmış ise İŞKUR tarafından çalışanlara 15 gün için kısa çalışma ödeneği verilir, 15 günün ücretini işveren öder. Çalışanlar da kısa çalışma uygulama şekline göre ay içinde 15 güne karşılık gelen süre kadar çalışır, prim günü olarak da SGK'ya 15 günlük bildirim yapılır.

Bu bağlamda, işveren tarafından ödenen avansın, çalıştığınız süreye karşılık gelen kısmının avans ödemesinden mahsup edilmesinde (kesilmesinde) ve çalıştığınız gün kadar SGK'ya prim günü bildirilmesinde yasaya aykırı bir durum yok. Bu nedenle de iş akdi haklı nedenle feshedilerek kıdem tazminatına hak kazanılamaz.

İş Kanunu'nda işverenin zam yapmasını zorunlu kılan, zammın zamanını ve oranını düzenleyen bir yasal hüküm bulunmuyor. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde zam konusunda bir düzenleme yoksa işveren işçinin ücretine zam yapmak zorunda değil. Bu bağlamda, işverenin çalışanların ücretlerine zam yapmaması, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı vermez.

CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?

31 Mayıs 2020 tarihinde eşim vefat etti. Emekli maaşını SSK'dan alıyordu. Ben banka emeklisiyim, maaşımı bankanın özel emekli sandığından alıyorum. Eşimin maaşını alabilir miyim? Bir de ölüm yardımı varmış, ne kadar olduğunu ve nereye başvurmam gerektiğini bildirir misiniz? Recep Şen

Öncelikle başınız sağ olsun. Kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı aldığınızdan, eşinizin emekli aylığının yüzde 50'si ölüm (dul) ayılığı olarak, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere bağlanır. Ölüm yardımı (cenaze ödeneği) 2020 yılı için 801 TL olup, hem aylık bağlanması hem de ölüm yardımı için SGK il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvurmalısınız.

Loading...