İsteğe bağlı prim borçları yapılandırma kapsamında mı?

2013 yılında isteğe bağlı sigorta yaptırmıştım. Yaklaşık 14 ay ödedim, sonra ödemeyi bıraktım. Şu an 13.000 TL gibi bir borcum gözüküyor. Bu borç, son çıkan yasa ile yapılandırma kapsamına alındı mı? Aydın Sumer

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun'a göre, yapılacak başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkanı ortadan kalkmamış, isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanun'un geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırma kapsamında. 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 52. maddesine göre, isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bu süre içinde ödenmemesi halinde, primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu bağlamda, ancak

– 2020 Kasım ayında başvurmanız halinde 2019 yılı Aralık, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,

– 2020 Aralık ayında başvurmanız halinde ise 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı, isteğe bağlı sigorta primlerinizi 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabilirsiniz.

Belirli süreli sözleşmesi biten tazminat alabilir mi?

MEB'den emekli olduktan sonra bir özel okulda bir yıl süreli olarak 1 Eylül 2015-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında sınıf öğretmeni olarak çalıştım. Sözleşme bitim tarihinde işten ayrıldım. Kıdem tazminatı alabilir miyim? Sebattin Çetin

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için hizmet sözleşmesinin, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde sayılan kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor. Belirli süreli iş sözleşmesinin, sözleşme süresinin bitimi ile sona ermesi hali, kanunda sayılan sebepler arasında yer almıyor. Hizmet sözleşmeniz, sözleşme süresinin sona ermesine bağlı olarak kendiliğinden sona ermiş olduğundan, kıdem tazminatına hak kazanamıyorsunuz.

SGDP ödenen süreler emekliliğe dahil edilebilir mi?

2002 yılında emekli olmuştum. Aynı şirkette 2010 yılına kadar çalışmaya devam ettim. Daha sonra 2012-2020 yılları arasında başka bir şirkette çalıştım. Bu süreçte emekli maaşımı aldım. Bildiğim, destek primi kesintisi yapılıyordu. Geçmişe yönelik bu süreleri ya da bir kısmını emekliliğe dahil ettirmenin bir yolu var mıdır? Varsa ne yapabilirim? İsmi saklı

Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenmiş veya bildirilmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmamakta, prim ödeme gün sayısına ilave edilmemekte, hizmet birleştirmesi yapılmamakta ve ödenen primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte. Sadece SGDP ödenen sürelerde sigortalının iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına tutulması halinde, bu sigorta kollarından yapılan yardımlardan (geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması vb.) yararlanmak söz konusu olabiliyor.

Bu bağlamda, SGDP'ye tabi olarak çalıştığınız süreleri emekliliğinize dahil ettirmeniz, diğer bir deyişle emekli aylığına esas hizmet süresi olarak değerlendirilmesi ve emekli aylığınızda artış sağlaması maalesef mümkün değil.

Loading...