Nereden nereye kimler, kimileri

Toplumsal yaşamımızda birçok oluşumlar, yapılanmalar, yıkımlar, yitikler izlememizin doğallığı yanında şaşırtıcı ve düş kırıcı durumlara da tanık olmaktayız. Bunların en ilgi çekeni ve şaşırtıcı olanları da kimlerin nerden nereye gelip oturarak kasılmaları, önceki yaşamlarına ters düşen tutum ve davranışları, bilgi, deneyim ve yeteneklerinin elvermediği makamlara getirilerek başaramayacakları görevlerle sorumluluk almalarıdır. Kimler nerelere geldi, neler söyledi, neler yaptı merakları her yurttaşın zihninde aydınlatıcı yanıtlar bekleyen soruların nedenidir.

Siyasal yaşamın çalkantıları, günümüzde bu katlarda bulunanların kimler olduğu gözetilirse hepimize ibret alınacak nice dersler verecek durumdadır. Eğitim-öğretim düzeyleri, deneyim süreleri ve olanakları, başarıp kotardıkları ya da sonuçsuz kalan, boşa çıkan işlerle görevler, değişik yanlışlıklar ve yalanlar içeren sözleri, sakıncalı tutum ve davranışları, yaşam biçimlerindeki bozukluk ve kötülükler özellikle gençleri uyaracak örneklerdendir.

Kişilik ve nitelikler yönünden bir değer taşımayan kimileri siyasal rüzgârların önemli katlara getirdiği şanslı insanlardır. Tanıyanların yakından bilip değerlendirdiği bu kişiler makamları ve sıfatlarıyla ünlenince bir değer oldukları sanılmaktadır. Bugün siyasal yapılanma içinde izlenenler bu görüşü doğrulayan kimileridir. Getirildikleri katlar-makamlar için yeterli hiçbir niteliği olmayanlar siyasal destekler ve kimi beklentilerle, kimi zaman da kendi amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere yerleştirilirler. Bu tutumların örnekleri son yıllarda çok açık biçimde görülmüştür. Siyasette nitelikten çok uyuma önem verilmektedir. Oyları için milletvekili yapılan çok kimse görülmüştür. Kişilikli olanlar, yaraşır oldukları ilgiyi görmemektedir.

Ülkemizde siyasal partiler daha çok liderin buyruğuna giren üyelerle çalışmaktadır. Partiye girenler kişisel bağımsızlıklarından ödün vermekte, özgür istençleri yerine partinin, parti yöneticilerinin istenci geçmektedir. Tersine durumlarda önemli olaylar ve durumlar için işlemeyen disiplin işlemi uygulanmaktadır. Çoğu zaman da siyasal etkinlik yönünden hiçbir katkısı bulunmayan kimseler ödenek ve yolluk için lidere bağlılıkla milletvekilliğini sürdürmektedir. Hiç konuşmayan, hiçbir önerisi bulunmayan, devamı bile dalgalı milletvekilleri partisinin suyunda Meclis'te yer almaktadır. Lideriyle görüşleri bağdaşmayan, lideriyle ters düşen, liderinin verdiği görev için özür dileyen milletvekili bir daha seçilemez. Kişilik ve nitelik gözetilmeyip yalnız lidere bağlılık ötesi bağımlılık gözetilerek yürütülen işlem ve işler demokratik olmaktan öte parti içi otoritenin belirtileridir. Demokrasiyi dillerinden çok eylem, işlem ve ilişkilerinde gösterenlere gereksinimin önemini bilinçlerine yerleştirenlere büyük sorumluluk düşmektedir.

Loading...