Avukat

Mussolini'nin “avukatlar olmasa, İtalya'yı daha mükemmel idare ederdim” dediği dönemde… Mustafa Kemal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin miladı olan Adliye Hukuk Mektebi'nin açılışını yapıyordu ve şöyle diyordu: “Bugün şahit olduğumuz hadise, yüksek memurlar, uzman alimler yetiştirmekten daha büyük ehemmiyete haizdir. Türk devrimi, mevcudiyetini ve zihniyetini, hukuk alanında teyit etmektedir. Bu büyük kurumun açılışında duyduğum mutluluğu, başka hiçbir girişimimde duymadım, çok memnunum.”

Adliye Hukuk Mektebi'nin açılış töreni, hukuka verilen önem gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul salonunda yapılmıştı.

(Birinci fotoğraf, 1925 Ankara… Adliye Hukuk Mektebi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, Mustafa Kemal'le açılış hatırası.

İkinci fotoğraf, 1925 Ankara… Adliye Hukuk Mektebi öğrencilerinin, TBMM önünde açılış hatırası.

Üçüncü fotoğraf, 2020 Ankara… Adaletli bir Türkiye isteğiyle Ankara'ya yürüyen ve polis zoruyla Ankara'ya girmelerine izin verilmeyen 80 şehrimizin baro başkanlarının hatırası!)

Avukatlara gösterilmesi gereken saygı…

Mussolini'yle Atatürk arasındaki fark kadar açık ve nettir.

Loading...