Sözcü Plus Giriş

Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu sona eriyor: İŞKUR başvuru ekranı

Adalet Bakanlığı temizlik personeli görevi için yapılacak alım başvurusu bugün sona eriyor. KPSS şartının aranmayacağı işçi alımında başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından düzenlenen kura ile Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları belli olacak.

Güncellenme: 11:23, 08/03/2021
Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu sona eriyor: İŞKUR başvuru ekranı

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapmak üzere İŞKUR aracılığıyla 1.287 kişilik temizlik işçisi alımı gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasında kura çekimi düzenlenecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI TARİHİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.

2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)