Bilirkişi heyeti raporunu açıkladı: Akyaka İmar Planı Revizyonu kanuna uygun değil

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Akyaka Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu'na karşı çıkan Akyakalıların yürütmenin durdurulması ve planın iptal edilmesi için açtığı davada bilirkişi heyeti “Kamu Yararı” açısından uygun olmadığı kararı verdi. Karar, Muğla 3. İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Bilirkişi heyeti raporunu açıkladı: Akyaka İmar Planı Revizyonu kanuna uygun değil

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15 Ekim 2020 tarihinde askıya çıkartılan Akyaka Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kararının yürütmenin durdurulması ve planın iptal edilmesi için Akyakalıların açtığı davada bilirkişi heyeti “Kamu Yararı” açısından uygun olmadığı kararı verdi. Şehir Bölge Planlama, Çevre ve Ziraat Mühendisliği, Harita – Kadastro ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında uzman 5 bilirkişinin 82 sayfalık raporu Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

RAPORDA NELER YAZIYOR?

Raporda, dava konusu plan revizyonunun 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Gökova Özel Çevre Koruma Planı ile uyumlu olup olmadığı, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planının dikkate alınıp alınmadığı, kıyı, orman, toprak ve zeytincilik kanunları gibi özel kanunlara aykırılıklar olup olmadığı, korunan alanlarda yapılacak planlama yönetmeliği açısından uygun olup olmadığı ele alınıp ulaşım etüdü, nüfus projeksiyonu araştırması yapılıp yapılmadığı açılarından değerlendirildiği belirtildi. Plan revizyonunun imar planı değişikliği, plan ana kararları, sürekliliğini, bütünlüğünü ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte, kamu yararına aykırı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılmadan yapıldığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı ifade ediliyor.

KARARI MAHKEME VERECEK

Raporun Muğla 3. İdare Mahkemesi'ne sunulmasından sonra şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Akyakalılar adına davayı vekaleten yürüten Avukat Güzin Altıniş Kurt ve Avukat Ümit Kurt'un sunulan rapor doğrultusunda ivedilikle Yürütmenin Durdurulması kararı verilmesi için Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe verecekleri açıklandı.

Bakan paylaştı: Kanal İstanbul bitince böyle olacak İlginizi Çekebilir Bakan paylaştı: Kanal İstanbul bitince böyle olacak 'Kanal İstanbul bir mayın tarlası' İlginizi Çekebilir 'Kanal İstanbul bir mayın tarlası'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...