Sözcü Plus Giriş

Mahkeme kararını verdi: İdari izinli hekimin maaşından kesinti yapılamaz

Gaziantep’te aile hekimi olarak görev yapan sağlık çalışanı sağlık sorunları nedeniyle idari izinli sayılması talebinde bulunduğu dönemde maaş ve ücret kesintisi ile karşılaştı. Genel Sağlık-İş Sendikası, İdare Mahkemesi’ne başvurarak, kesintinin iptalini istedi. Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle idari izinli sayılan aile hekiminin maaş ve hak edişlerinden kesinti yapılamayacağına hükmetti ve yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verdi.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 12:29, 09/05/2021
Mahkeme kararını verdi: İdari izinli hekimin maaşından kesinti yapılamaz

Gaziantep İdare Mahkemesi, sağlık sorunları nedeniyle idari izinli sayılan aile hekiminin maaş ve hak edişlerinden kesinti yapılamayacağına hükmetti. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Sağlık çalışanları, işiyle sağlığı arasında bırakılmamalıdır. Haksız ve hukuksuz davranışları yine yargıdan dönmüştür, dönecektir” dedi.

Genel Sağlık-İş, sendika üyesi bir hekimin maaşında kesinti yapılmasını yargıya taşıdı. Başvuruyu karara bağlayan Gaziantep İdare Mahkemesi, maaş ve ücretlerinden yapılan kesintilerin yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme gerekçesinde şunları ifade etti:

YASAL FAİZİYLE ÖDENSİN

“Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının …… olması nedeniyle Covid-19 salgını kapsamında idari izinli sayıldığı, yukarıda yer verilen ve davacının idari izinli sayılması sonucunu doğuran 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ve mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı bulunduğu düzenlendiğinden, idari izinli sayılan ve fiilen görevini yerine getirdiği sonucuna ulaşılan davacının maaş ve ücretlerinden her hangi bir kesinti yapılmaması gerekirken kesinti yapıldığı anlaşıldığından, söz konusu kesintilerin davacıya ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Davacının yoksun kaldığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında maaş ve ücretlerinden yapılan kesintilerin hak ediş tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.”

ÇALIŞANLAR İŞİYLE SAĞLIĞI ARASINDA BIRAKILMAMALI

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, şunları söyledi: Bu kadar olağanüstü dönemlerden geçilirken sağlık emekçilerinin maaş ve ücretlerinden kesinti yapmanın ne kadar üzücü olduğunu anlatmak mümkün değil. İdareci koltuğunda oturanların Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Genelgeleri açıkça ortada iken hala sağlık emekçisinden kesinti yapması, kesintilerin iadesi istendiğinde de bu hukuksuz davranışlarında ısrar etmeleri anlaşılmaz bir durumdur. Sağlık çalışanları, işiyle sağlığı arasında bırakılmamalıdır. Haksız ve hukuksuz davranışları yine yargıdan dönmüştür, dönecektir.

Yayınlanma Tarihi:12:05,