Resmi Gazete’de yayımlandı! Mal varlığının dondurulması listesinden bir kişi çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, BMGK'nın kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının ekli listesinin 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' bölümünde yer alan Khalifa Muhammad Turki al-Subaiy isimli kişiye ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Mal varlığının dondurulması listesinden bir kişi çıkarıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

* Madde-1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan “KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY” isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

* Madde-2: Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay kanununun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7’nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete’de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabilir.

* Madde-3: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

* Madde-4: Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

TURKOVAC'tan iyi haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi İlginizi Çekebilir TURKOVAC'tan iyi haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi