Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

İşlerimiz uzaktan çalışmaya uygun mu?

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlendi.

Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca; uzaktan çalışmaya ilişkin olarak yapılacak iş sözleşmeleri, Kanun'da belirtildiği gibi yazılı şekil şartına bağlandı. Sözleşme kapsamında (i) işin tanımı, (ii) yapılma şekli, (iii) işin süresi ve yeri, (iv) ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, (v) işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına yönelik yükümlülükler, (vi) işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerektiği düzenlendi.

UZAKTAN ÇALIŞMA NASIL TALEP EDİLECEK?

Talep yazılı olarak yapılacak ve belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilecek,

Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin uzaktan çalışmaya uygun olup olmadığı konusunda belirli kıstaslar kullanılabilecek,

Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye yazılı olarak bildirilecek,

Talebin kabul edilmesi halinde iş sözleşmesinde belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılacak,

Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar iş yerinde çalışma talebinde bulunabilecek ve böyle bir durumda işveren talebi öncelikli olarak değerlendirecek,

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanması durumunda, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.

ÇALIŞANLARIMIZ ŞANSSIZ

Pandeminin bir ülkenin ekonomisine uzun vadeli etkisi, oradaki işlerin ne kadarının evden yapılabildiğiyle de doğrudan ilişkili.

Chicago Üniversitesi profesörleri Dingel ve Neiman, 800 iş türünün hangilerinin evden yapılabileceğini araştırdıktan sonra, bu iş kollarının hangilerinin ABD'de mevcut olduğunu inceledi ve ülkedeki işlerin yüzde 37'sinin evden çalışmaya müsait olduğunu buldu. İsveç ve Birleşik Krallık'ta işlerin yüzde 40'ından fazlası evden yapılabilirken, bu oran Meksika ve Türkiye'de yüzde 25'in altında.

Denetim ve danışmanlık şirket olan PwC'nin Haziran ayında yaptığı bir araştırmaya göre; ABD'deki ofis çalışanlarının yüzde 83'ü, pandeminin ardından da haftada en az bir gün evden çalışmak istiyor.

Google, Amazon ve Ford gibi uluslararası şirketler evden çalışmaya devam ederken, Facebook, Fujitsu ve Siemens'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket, evden çalışmayı kalıcı hale getirdiğini duyurdu. Büyük şirketlerin CEO'larıyla yapılan bir anket, üçte ikisinin ofislerini küçültmeyi planladığını ortaya koydu. Pinterest, ağustos ayında San Fransisco'daki 45 bin metrekarelik ofisinin kira sözleşmesini iptal etmek için 90 milyon dolar ödedi.

Dünya genelinde hukuk alanındaki işlerin yüzde 97'si evden yapılabilirken; bu oran finansta yüzde 88'e, ulaşımda yüzde 3'e; çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık sektöründe yüzde 1'e düşüyor. Araştırmaya göre; mesleklerin gelişmiş ülkelerde evden çalışmaya daha müsait olduğu, yoksul ülkelerde ise olmadığı sonucuna varıldı. Türkiye ise, OECD ülkeleri arasında evden çalışmanın en az mümkün olduğu ülke çıktı.

 TERCİH NET

Ülkemizde uzaktan çalışma müessesi “Kısa Çalışma Ödeneği'' uygulaması ile bir anlam ifade edecekti. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 01 Nisan 2021 tarihi itibarıyla artık uygulanmıyor olması, uzaktan çalışma düzenini engelleyecektir. Çalışan daha düşük bir ücrete razı olursa; uzaktan çalışma yapması mümkün olacaktır. Açıklanan uzaktan çalışma düzeni, yine çalışanın istismarına ve hak kaybına neden olacaktır.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasını kaldırıp, TL mevduatta düşük stopaj uygulamasını tekrar erteleyenlerin tercihi çok net değil mi?

Loading...