Aile hekimine ikinci emeklilik ve tazminat var mı?

2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Daha sonra yarım bıraktığım tıp fakültesini bitirerek 2016 yılında devlet tarafından aile hekimliğine atandım, tabii emekli maaşım kesildi. Size sorularım şunlar: 62 yaşındayım ve aile hekimliğinden ne zaman emekli olabilirim? Emekli olunca alacağım kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Emekli olduğumda önceki SSK emekli maaşımı alabilecek miyim? Mücella Baş

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabiliyor. Siz de 72 yaşınıza kadar çalışabilirsiniz, ancak ikinci bir emekliliğiniz (emekli aylığınız) olmaz.

Aile hekimliğiniz sona erdiğinde ya da sona erdirdiğinizde emekli aylığınız yeniden hesaplanır. Yeni aylığınız, kesilen eski 4/a (SSK) emekli aylığınızın kesildiği tarihten sonra emekli aylıklarına yapılan artışlar uygulanarak yeni aylığınızın başlangıç tarihi itibarıyla bulunacak tutarı ile emeklilik sonrası aile hekimi olarak 4/a kapsamında ödenen prim günleriniz için hesaplanacak kısmi aylığın toplamından oluşur.

Mevcut yasal düzenleme ve yargı kararlarına göre aile hekimi olarak diğer kamu görevlisi sayılıp, çalışmanız İş Kanuna tabi olmadığından kıdem tazminatı hakkınız olmaz.

Engelli kardeşi olan ücretli indirimden yararlanabilir

Yüzde 84 engelli raporu olan 1987 doğumlu erkek çocuğum var. Devletten maaş gibi herhangi bir geliri yok. Ben emekliyim, eşim emekli değil çalışmıyor. Kızım 4/a'lı olarak çalışmakta olup, bekâr ve birlikte yaşamaktayız. Kızım engelli abisinden dolayı vergi muafiyetinden yararlanabilir mi? İsmail Tekin

Engellilik indiriminden, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı (ücretli) yararlanabiliyor. Engelli indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi, engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları ifade ediyor. Engelli çocuğunuz kızınızın bakmakla yükümlü olduğu kişi olmadığından, kızınız engelli (vergi) indiriminden yararlanamaz.

Primlerimi iade alabilir miyim?

1 Ocak 1965 doğumluyum. 1996 yılında sigorta girişim vardı. 1999 sonuna kadar devam etti. Sonra sigortadan düşürüldüm. e-devletten baktığımda 1160 gün prim günüm var. Çocuklarım oldu çalışmadım ve emekli olamadım. 2011'den bu yana yetim aylığı alıyorum. Primlerimin toplu olarak iadesini nasıl alabilirim?
Nevin Yılmaz

Emeklilik için gereken yaşını doldurmasına rağmen emekli aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olanlara, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri (primlerin yüzde 20'lik kısmı), talepte bulunmaları halinde toptan ödeme şeklinde geri veriliyor.

1 Ekim 2008 öncesinde ödenmiş olan primlerin iade edilecek tutarına 1 Ekim 2008 tarihine kadar faiz hesaplanmıyor ve güncelleme yapılmıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden talep tarihine kadar geçen yıllar için, gerçekleşen güncelleme katsayılarına göre güncelleme yapılıyor. Her yılın güncelleme katsayısı yıllık TÜFE (tüketici enflasyonu) ile Türkiye'nin büyüme hızının yüzde 30'unun toplamından oluşuyor.

58 yaşınızı doldurduğunuzda SGK'ya başvurarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini, toptan ödeme şeklinde geri alabilirsiniz.