Banka sandığı iştirakçisiyle ilgili merak edilenler

Kızım 25 Ağustos 1981 doğumlu. İlk SSK başlangıcı 20 Mayıs 1999, prim gün sayısı 307. Özel bankaya giriş tarihi 11 Mart 2006, halen çalışmakta. 307 günlük SSK hizmeti banka sandığına veya banka çalışma süresi SSK'ya aktarılır mı? Emekliliğini ne zaman hak eder, hak etmişse ayrılma durumunda tazminat hakkı doğar mı, hak etmemişse işten ayrılma durumunda hangi kurumdan nasıl emekli olabilir? Banka emekli sandığının kapanması, batması veya satılması durumunda buradan emekli olanların durumu ne olur? Sandıklardan emekli olanların aylık artışları nasıl olur? Sağlık güvenceleri nedir? Bu konularda beni ve benzer durumda olanları aydınlatırsanız sevinirim. Cemal Özacar

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre kurulan banka emekli sadığı iştirakçisi olan kızınız birçok hususta 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları hususlara tabi.

4/a sigortalıları için ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına) tabi prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı kabul edilir. Birden fazla sigortalılık haline tabi hizmetlerin bulunması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi en eski olanı, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınır.

Bu bağlamda, kızının emeklilik şartlarının tespitinde hem SGK hem de banka sandığı açısından, ilk defa 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olduğu 20 Mayıs 1999 tarihi sigorta başlangıcı olarak dikkate alınır. Buna göre de normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 55 yaş, yaştan emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi olur. En az 5975 prim günü olmak koşuluyla 55 yaşını dolduracağı 25 Ağustos 2036 tarihinde emekli olmaya hak kazanır. 4/a ve banka sandığına tabi hizmetleri de birleştirilir. Emeklilik öncesindeki son 2520 günlük prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında (kurumda) olursa o kurumdan emekli olur.

Sigortalılık süresi 15 yıldan, prim günü de 3600 günden fazla olduğundan, banka emekli sandığından alacağı emekliliği için yaş dışındaki şartları sağlamış olduğuna dair yazı ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

Tarihi belirsiz olsa da 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nda, banka emekli sandıklarının Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği bir tarihte SGK'ya devri öngörülmüş olup, kapanması veya satılması durumu olmaz. Zor duruma düşmesi halinde SGK'ya devri söz konusu olur.

Banka sandığı emeklilerinin aylık artışları, 4/a emeklilerinin aylıkları gibi artıyor. Sağlık güvenceleri banka emekli sandıkları tarafından sağlanıyor. Sağlık hizmetleri sandık tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde karşılanıyor.

Loading...