İsviçre’den isteğe bağlı prim ödenebilir mi?

Eşim ve ben 17 yıldır Türkiye'de sigortalı olarak çalışıyoruz. Ben İsviçre'de bir firma ile görüşüyorum ve Cenevre'ye taşınma durumumuz var. Eşimin oradaki çalışma durumu belli değil. Türkiye'de emekli olabilmek için sigorta primimizi ödemeye devam etmek istiyoruz. Öncelikle İsviçre anlaşmalı ülkeler arasında mı? Öyleyse ya da değilse bu ne anlama geliyor? İsteğe bağlı sigortalı olarak devam edebiliyor muyuz? Ödememiz gereken prim oranı ne kadar? Ebru Güzelce

Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri Anayasa'nın 90. maddesine göre milletlerarası antlaşma niteliğinde olduğundan, milletlerarası antlaşmalarla ülkemiz kanunlarının aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet etme şartı aranmakta olup, Kimlik Paylaşım Sistemi'ndeki adres ikamet adresi olarak esas alınıyor. Ancak Anayasa'nın 90. maddesi gereği, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye'de ikamet şartı aranmıyor.

Bu bağlamda, Türkiye ile İsviçre arasında var olan ikili sosyal güvenlik sözleşmesine göre, İsviçre'de bulunanlar ile bu ülkelerde sigortalı olanlardan Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri mümkün olup, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Ödeyeceğiniz prim tutarı, asgari ücret ile asgari ücretin yedibuçuk katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 32'si kadar olur.

Diğer yandan bilmeniz gereken bir husus daha var. O da isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyeceğiniz sürelerin 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği, son 2520 günlük prim ödemenizin 1259 günden fazlasının 4/b kapsamında olması durumunda 4/b statüsünden emekli olacağınız. Bu nedenle de 4/a statüsünden emekli olmayı planlıyorsanız, emekliliğiniz için eksik olan prim gün sayınıza göre durumunuzu değerlendirmelisiniz.

Loading...