Yeni yıldan beklediklerimiz!…

Sevgili okurlarım,

Bugün size, varlığından onur duyduğum değerli bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Can Ceylan'ın katkılarıyla hazırladığım yeni yıl dileklerimizi sunuyorum:

★★★

Her türlü kutuplaşma  ayrışma ve ötekileştirmenin kaşınmadığı, oy uğruna toplumun derin fay hatlarıyla ayrıştırılmadığı, kin ve nefretin körüklenmediği, din ve etnisitenin siyasete malzeme yapılmadığı…

★★★

Bilimin ve aklın egemen kılındığı…

Çağdaş uygarlık yolundan sapılmadığı, işe alımlarda partizanlığın, eş dost, ahbap kayırmacılığının değil, sadece liyakatın esas alındığı… 

★★★

Eyleme dökülmemiş ifade ve fikir özgürlüğünün suç sayılmadığı, muhalif görüşlerin terör suçu kapsamına alınmadığı, kaynağını Anayasa'dan alan demokratik protesto ve gösteri haklarının özgürce kullanıldığı…

★★★

Kadınlarımızın şiddete maruz bırakılmadığı, kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk istismarcılarına en ağır cezaların verilebildiği…

★★★

Can dostlarımız hayvanlarımızın şiddet görmediği, insan hakları kadar hayvan haklarının da gözetildiği, bu konuda ceza yasalarının yeniden düzenlendiği…

★★★

Ulusal zenginliklerimizin yok pahasına satılmadığı (kaldıysa), ne idüğü belirsiz gizli tanık ve hainlerin düzmece ifadeleriyle aydınlarımızın ve gazetecilerimizin, sorgulanıp zindanlara tıkılmadığı…

★★★

Sağlık ve eğitim sistemimizin dönüşüm adı altında çarpık düzenlemelerle temelden sarsılmadığı, sağlık emekçilerinin özlük haklarının korunduğu, Covid 19'un meslek hastalığı, bu hastalık nedeniyle can verenlerin de görev şehidi sayıldığı…

★★★

Salgın sürecinde uçuruma doğru giden eğitim sistemimizin yeniden derlenip toparlandığı…

★★★

Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün kayıtsız şartsız sağlandığı, özgür ve bağımsız basına demokrasinin olmazsa olmazı gözüyle bakıldığı, yazılı ve görsel basına müdahale edilmediği, RTÜK cezalarının, iktidarı eleştiren televizyonlar üzerinde giyotin gibi sallandırılmadığı…

★★★

Ülkemizin varlık sebebi ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına yönelik çirkin ve aşağılık saldırılara asla göz yumulmadığı… 

★★★

Emperyalist ülkelerin sömürgen tuzaklarına düşülmediği, kara unsurlarında olduğu gibi mavi vatanımızın korunmasının da namus sayıldığı, dış tehditlere karşı iç cephede birlik ve bütünlüğün sağlandığı… 

★★★

Çiftçilerimizin, köylümüzün yerin dibine sokulmadığı, sanatçının hedef tahtasına konulmadığı, sanatın özgür bırakıldığı…

★★★

Bölücü, dış mihrakların güdümündeki tarikat ve cemaat yapılanmalarının kökünden kazındığı

★★★

Demokratik parlamenter sistemin evrensel kurum ve kuruluşlarıyla yeniden hakim kılındığı, yasama, yürütme ve yargıda güçlerin ayrılığı ilkesinin baş tacı edildiği…

★★★

Ekonomimizin krizden kurtulduğu, yapısal reformların gerçekleşerek üretim, ihracat ve istihdam hamlesinin yaşandığı, ulusal gelirin hakça paylaşıldığı…

Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye çıkarıldığı… 

★★★

Her şeyden önce sağlık, aydınlık, barış, refah dolu, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diliyoruz…

Loading...