Bu röntgen fotoğrafı TTB’yi harekete geçirdi

Gezi Davası'ndan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde bulunan Mücella Yapıcı’nın yazdığı mektupla doktor muayenelerine kelepçeli götürüldüğünü bildirmesi,  Ankara Tabip Odası (ATO) yayın organı Hekim Postası’nda küçük bir çocuğa ait kelepçeli röntgen grafisinin yayınlanması üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) harekete geçti.

Bu röntgen fotoğrafı TTB’yi harekete geçirdi

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, tutulduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir mektup kaleme aldı. Cezaevi sürecinde diş hekimi dahil götürüldüğü tüm hekim muayenelerinde kelepçesinin çıkarılmadığını paylaştı. ATO bülteni Hekim Postası'nda da paylaşılan bir röntgen grafisi ile ilgili, “Resim gözaltına alınan ve yaş tespiti nedeniyle röntgen grafisi çekilen bir çocuğa aittir. Dünyadaki ve Türkiye'deki herhangi bir yasa, yönetmelik, tüzük ve yönergede bir çocuğa sağlık hizmeti sunumu esnasında ya da diğer zamanlarda kelepçe takılabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ama bu resim gerçek ve olay memleketimizin bir kamu hastanesinde yaşanmıştır” denildi.

TÜM İLLERE GÖNDERİLDİ

TTB; cezaevlerinden hak ihlalleri, gelen şikayetlerin ve kişilerin gözaltı muayenelerinde yaşadıkları sorunlara dair başvuruların son dönemde artması üzerine “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi”ni güncelledi.

Güncellenmiş tutum belgesi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi hem de illerdeki başhekimlikler ve cezaevi müdürleri ile paylaşılması için tabip odalarına iletildi.

Kelepçeli muayene zorlaması, kolluğun muayene sırasında içeride bulunma ısrarı, muayenelerin tüm aşamalarının gerçekleştirilmemesi, adli muayene formlarında yakınmaların yer almaması, ruhsal değerlendirmenin yapılmaması ve beden muayenesi ile sistem muayenelerinde bulguların yeterli düzeyde tanımlanmaması gibi şikayetlerin alındığı hatırlatıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM VE YAŞAM HAKKI HATIRLATILDI

Hak ihlallerinin dikkatli bir şekilde takip edildiği belirtilen yazıda “Sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam haklarının korunması tüm hukuk devletlerinde yasal güvence altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli önlemlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkından mahrum bırakılmamalıdır. TTB olarak herkesin her koşulda başta sağlık hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan haklarını savunuyor, hak ihlalleri ve kötü muameleye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz” denildi.

İki görüşmede de TTB'nin her türlü hak ihlalini dikkatle takip ettiğinin altı çizilmiş, “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutumu” belgesi anımsatılmıştı.

TTB'de seçim sonucu belli oldu İlginizi Çekebilir TTB'de seçim sonucu belli oldu Cezaevindeki Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater'in fotoğrafları paylaşıldı İlginizi Çekebilir Cezaevindeki Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater'in fotoğrafları paylaşıldı

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...