Ölüm ve yeniden doğuş, bir tırtılın kelebeğe dönüşü. 

Plüto mitolojide Hades’tir. Karanlıkların ve yeraltının tanrısıdır. Kişilerin korkularını, zaaflarını ortaya çıkartır ve onlarla yüzleştirip dönüştürmeye mecbur eder. Astrolojide ölüm, tutku, para, madenler, yer altı kaynakları, yeraltı dünyası, petrol, depremlerle ilişkilidir.

Güneş’ten oldukça uzak bir gezegen olduğundan Zodyak’ta yavaş ilerler. Ve nesiller Plüton’la belirlenir. Büyük amaçlara hizmet eder. Bir devir kapanır, yenisi başlar.

DÜNYADA NELER OLDU?

* 1040 yılında Plüto Oğlak burcunun son derecelerinde Dandanakan savaşı başlar ve Selçuklu devleti kurulur.

* 1286’da Domaniç savaşı yaşanır, Osmanlı devletleşir böylece beylik statüsünden çıkar. 

* 1538’de Plüto Kova burcunda Preveze deniz savaşı yaşanmıştır.

* Plüto Kova eski, geleneksel, değişmez kabul edilen önyargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan aydınlanma çağının başlangıcıdır.

* 1775–1783 Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 

* 1780’de başlayan sanayi devrimi, 

* 1781’de Astronom William Herschel’in Uranüs gezegenini keşfi,

* 1789 - 1799 yılları arasında gerçekleşen Fransız Devrimi sonucunda mutlak monarşinin yıkılması,

* 1793 Terör döneminin başlangıcı,

Plüto Kova transitinin önemli örnekleri olarak karşımıza çıkar.

UZAY ÇAĞI, MİKROÇİPLER, UÇAN ARABALAR

Çağın değişimiyle aynı olayları meydana getirmese de toplumsal devrimler öne çıkabilir, birçok ülkenin yönetim düzeninde değişimler gerçekleşebilir. İsyanlar, yürüyüşler, protestolar yaşanabilir. Fikir özgürlüğüne önem veren liderlerin dönemi başlayacaktır. Kadın figürler öne çıkacak, güçlenecektir. İnsan hakları, azınlıkların adalet arayışları gündeme yerleşebilir. Bilim, astronomi, nano teknoloji, yapay zekâ, gen, uzayla ilgili çok önemli keşifler meydana gelecektir.

İklim krizleri ve dünyaya etkileri bakalım bizi nasıl sınayacaktır? Astrolojinin gücü büyüyecek, arada bilgiyi kötüye kullananlar elenecek, kadim bilgiler insanların hayatlarına daha fazla hizmet edecektir. Digital paralar kendine daha fazla yer bulacak, yeni enerji kaynakları ortaya çıkacaktır. Mikroçipler, tıpta büyük devrimler yaşanacaktır. Hollywood filmlerinde gördüğümüz uçan arabalarla önümüzdeki 20 yılda karşılaşılabilir. 

UFOLARI DAHA FAZLA KONUŞACAĞIZ

Ekonomik sistemler sarsılacak, global finansal değişimler bireysel yaşamlarımıza sirayet etmeye devam edecektir.

Doğayla daha barışık olan, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan ülkeler daha kıymetli hale gelirken, Wikileaks benzeri insanlardan gizlenen bilgiler ortaya serilebilir. Hele 2025 de Uranüs İkizler, Neptün Koç burcuna geçince aklımızın sınırlarını zorlayan yeni keşiflerle karşılaşmamız söz konusu olabilir.

Uzun vadeli, 20 senelik bir süreçten söz ediyor olduğumuzu unutmayalım. Tıbbi olarak yeni buluşlar, bazı hastalıkların şifalanmasına yönelik ilaç ve tedavi yöntemleri çıkacak, ideallerimiz, hedeflerimiz, özgünlüğümüz belirgin şekilde ifade edilecektir. 21 Nisan’da yılın en önemli görünümlerinden biri olan Jüpiter –Uranüs kavuşumu bunu körükleyecek, güçlü bir özgürlük hissi halklar üzerinde etkili olacak, halk- iktidar arasındaki sorunlar çeşitli protestolar, başkaldırılara dönüşecektir. Globalde finans piyasalarında bu tarihlerde ani gelişmeler yaşanabilir. 

Yozlaşmış tüm sistemler yerle bir olurken, gücün el değiştirmesine tanıklık edeceğiz. Herkes bireysel olduğu kadar, içinde bulunduğu toplumun hakkı için savaşacak. Elbette bunlar olurken hiçbir geçiş yumuşak yaşanmayacak. Bedeller ödenecek, ancak aydınlığa uzanan yolun farkında olunacak. Kişisel hayatlarınızda çürümüş bir sarmalın içinde dönüp duruyorsanız, artık sizin inisiyatifinizde olmayan kadersel bir elin olaya nokta koyması gibi düşünebilirsiniz.

Bu bir evlilik, ilişki, kariyer, eğitim, ev, yer, yurt değişimi olarak karşımıza gelebilir. Görmezden gelinen her konuyu görünür kılacaktır. Plüto rica etmez, emreder. Korkunun ecele faydası yoktur. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. İnsanlık sınavdadır ancak Kova semboliğiyle bizlere bilinç sıçraması yaşatacaktır. Geleneksel tüm yapılar yıkılacak, özgürlük ve bireysellik öne çıkacaktır.

Plüto Kova burcunda evrensel bir haykırıştır. Eşitsizliğe bir başkaldırıdır. Ben değil bizdir. Kendin kadar başkalarına ışık olmaktır. İnsanlığa hizmet, birlik ve beraberlik esas konudur.

Dünya sistemsel olarak değişimden geçerken, bizim bunun dışında kalmamız olanaksızdır. Bu yaşamın kuralıdır. Plüto yolculuğu insanoğlunun tekâmülüdür. 

Hayırlar getirmesini dilerim.