Türkiye'de corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ederken, hekimlerden önemli bir çağrı geldi. Hekimler salgınla mücadelede alınması gereken önlemleri sıraladı.

İşte Türkiye'de görev yapan 300 hekimin çağrısı:

Ülkemizdeki artışın hızı bilinen örnekler içinde -ne yazık ki- daha çok İtalya ve İspanya’ya benziyor. Almanya ise görece başarılı gözüken bir örnek oluşturuyor. Almanya, ülkesinde hastalığın ilk başladığı dönemde İtalya’dan 17, İspanya’dan 8 gün geride görünürken 29 Mart 2020 tarihinde ölüm oranı diğer iki ülkeye göre yavaşlamış durumda. Almanya’nın nüfusu çok daha fazla olmasına rağmen iki tedbir sayesinde İtalya’dan 17 gün sonra Almanya’daki ölüm sayısı 1016 yerine 541‘de kaldı, İspanya’da ise bu sayı 1381‘di.

[old_news_related_template title="TTB'den önemli açıklama: Salgın nasıl yönetilmeli? Sokağa çıkma yasağına gerek var mı?" desc="Türkiye'de artan vaka sayısı ile beraber Sağlık Bakanlığı sosyal izolasyon çağrıları yapmaya devam ediyor. Birçok vatandaş salgının durdurulabilmesi için sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini dile getirirken Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) konu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Salgın nasıl yönetilmeli? Sokağa çıkma yasağına gerek var mı? TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz cevapladı... " image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2020/04/01/iecrop/corona-salgini-shutter_16_9_1585735553.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/ttbden-onemli-aciklama-salgin-nasil-yonetilmeli-sokaga-cikma-yasagina-gerek-var-mi-5717879/"]

Çünkü Almanya gecikmeden daha sıkı önlemlere başvurdu ve çok daha fazla insana test yaptı. Hem sağlıklı görünen ama virüsle enfekte kişilerin hem de testle hasta olduğu tespit edilenlerin diğer kişilerle temas riskini sıkı önlemler uygulayarak daha aza indirdi.

Hastalanma oranını yavaşlatabilmek, zaten normalde var olan hastalara ilave salgın hasta yükünü zamana yayabilmek çok ama çok yaşamsaldır. Hasta sayısı, hastanelerin “hasta bakabilme kapasitesi”nin içinde kaldığı ölçüde daha çok sayıda insan hayatı kurtarılabilecektir.

Türkiye, 29 Mart itibariyle kaybedilen hasta sayısı bakımından (131 kayıp); 23 Mart’taki Almanya’nın hizasındadır (123 ölüm). İtalya’dan 24 gün (5 Mart-148 ölüm), İspanyadan ise 16 gün (13 Mart- 133300 ölüm) gerideyiz.

Bu ülkelerle ülkemiz arasındaki “gün farkları” çok değerlidir.

Türkiye’de uzun yıllardır görev yapmış, halen yapmakta ve bundan sonra da yapacak olan hekimler olarak bizler, okuduğumuz tabloyu ve öncelikli önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmayı yurttaşlarımızın esenliği için üzerimize düşen sorumluluğun bir gereği olarak görmekteyiz:

DAHA ÇOK TEST: Salgınla mücadeleyi iyi yöneten ülkelerden alacağımız en önemli derslerden birinin mümkün olduğu kadar fazla sayıda test yaparak enfekte olanların ve temas ettiklerinin bulunması ve sağlıklı bireylerden ayrılması olduğu anlaşılmaktadır.

TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN AZAMİ ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILMASI: Özellikle ve başta hasta yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerimizde temas sıklığını yani bulaş riskini azaltacak tedbirleri güçlendirmek gerekir. Salgının büyümesine yol açan en önemli faktör “dolaşan nüfus”tur. O nedenle, devletçe bugün ve gelecek güvencesi temin edilerek yaş grubu sınırlandırması olmaksızın bir süreliğine herkesin evde kalması sağlanmalıdır.

HAYATIN SÜREKLİLİĞİ: Ev içinde hayatı sürdürmek için gerekli temel ihtiyaçların üretiminde, dağıtımında çalışanlar veya kesintiye uğratılmasının mümkün olmadığı hizmetlerde çalışanların, birbirlerine ve ev halkına bulaş riskini asgariye indirecek tedbirler alınarak çalıştırılması sağlanmalıdır.

SAĞLIK HARCAMALARI: Herkesin salgından korunabilmesi ve bütün bireylere etkin bir tedavinin sağlanabilmesi bireyin olduğu kadar toplumun da ihtiyacıdır. Sağlık hizmetlerinin önündeki her türlü parasal engel kaldırılmalı, özel sağlık kuruluşları dahil her türlü sağlık hizmetinden katkı-katılım payı en azından pandemi döneminde alınmamalıdır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: Diğer taraftan; başka ülkelerin deneyimleri, salgında hastalanma ve kaybedilme riskinin en yüksek olduğu grubun sağlık çalışanları olduğunu göstermektedir. Henüz salgının yükselme eğrisinin başlarında bulunduğumuz halde bile sağlık çalışanlarımızın yükünün hızla artmakta olduğu ve birçok sağlık çalışanının hastalandığı bilinmektedir. Önümüzdeki dönemde yoğunluk giderek artacaktır. Sağlık çalışanlarının bu bulaşıcı hastalıkla mücadele ederken kendilerini koruyabilmeleri, hasta bakarken bakılacak hasta olmamaları gerekir. Sağlık çalışanlarının çalışma sırasında kendilerini bulaştan koruyabilmeleri için gerekli tıbbi malzemenin eksikliğini hissetmemeleri zorunludur. Bu malzemeler bulunamadıkça ya hasta hizmeti aksayacak ya da sağlık çalışanları kaybedilecektir. İkisinin de çok sayıda dünya örneğini acıyla görmüş bulunmaktayız.

COVID-19 salgınıyla sahada, masada aktif olarak mücadele eden herkese kuvvet diler, halkımızı bu çetin süreçte bulaşı en aza indirmek yönünde alınan tedbirlere, çağrılara uymaya davet ederiz. 01.04.2020

Çağrı metnine imza veren hekimler

Prof. Dr. Okan Akhan Radyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Murat Akova İç Hastalıkları Uz. Ankara
Prof. Dr. Umut Akyol Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Çetin Atasoy Radyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Önder Ergönül Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Çetin Erol Kardiyoloji ve İç Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu Göğüs ve Allerji Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Ferda Özyurda Halk Sağlığı Uz. Ankara
Prof. Dr. İskender Sayek Genel Cerrahi Uz. Ankara
Prof. Dr. H.Özden Şener Nöroloji Uz. Ankara
Doç. Dr. Cansın Tulunay Kaya Kardiyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu Genel Cerrahi Uz. Ankara
Dr. Mustafa Acar İzmir
Dr. Öğr. Ü. Erkan Acar Nöroloji Uz. İstanbul
Dr. Öğr. Ü. İnci Adalı Odyoloji Uz. İstanbul
Prof. Dr. Mustafa Kemal Adalı Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.
Dr. Zennure Adıgüzel Şahin

Dr. Satia Advan Pratisyen Hekim İstanbul
Prof. Dr. Fatih Ağalar Genel cerrahi Uz. Ankara
Öğr. Gör. Dr. Filiz Ak Aile Hekimliği Uz. Ankara
Dr. Pınar Akan İç Hast. Uz. İstanbul
Prof. Dr. İbrahim Akkurt Göğüs Hast. Ve İş ve Meslek Hast. Uz. Ankara
Dr. Barış Akoğlu Kurum Hekimi İzmir
Prof. Dr. Yonca Akova Göz Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Yakut Akyön Tıbbi Mikrobiyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Canan Akyüz Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Dr. Nazmi Algan Aile Hekimliği Uz. İstanbul
Prof. Dr. Bülent Alıç Meme ve Endokrin Cerrahisi Uz.
Dt. Gülbin Alparslan Diş Hekimi
Prof. Dr. Nilüfer Alparslan Sansoy Göz Hast. Uz.
Prof. Dr. Züleyha Alper Aile Hekimliği ve Tıp Eğitimi
Dr. Berrin Altınören Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.
Doç. Dr. Hüseyin Altınyollar Genel Cerrahi Uz.
Dr. Yalçın Antmen Aile Hekimi
Prof. Dr. Memnune Apak Çocuk Sağlığı ve Hast. ve Genetik Hast. Uz. İstanbul
Dr. Evren Asena Ruh Sağlığı ve Hast. Uz.
Dr. Adil Atalay İç Hast. Uz.
Dr. A.Zafer Atasoy Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Çanakkale
Prof. Dr. Gamze Atay Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara
Dr. Özgür Avcı Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uz.
Dr. Hikmet Aydoğdu Ankara
Dr. Sıtkı Bağdadi Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz. İstanbul
Doç. Dr. Demir Bajin Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara
Dr. Kemal Bakır Patoloji Uz.
Dr. Taner Balbay Aile Hekimi Aydın
Dr. Olcay Baltacı Pratisyen Hekim
Dr. Eray Baltacı Ortopedi ve travmatoloji Uz.
Dr. Faik Bankeroğlu Göz Hast. Uz. İstanbul
Dr. Ateş Baran Göğüs Hast. Uz.
Dr. Nihal Başay Göğüs Hast. Uz.
Dr. Fatma Özlem Başsoy Erişkin Acil Hekimi
Doç. Dr. Ayşe Hilal Batı Tıp Eğitimi ve Halk Sağlığı Uz. İzmir
Dr. Serap Bilen Hızel Göğüs Hast.Uz. Ankara
Dr. Onur Bilgiç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz.
Dr. Fügen Bilir Göz Hast. Uz.
Dr. Vahide Bilir Pratisyen Hekim Ankara
Prof. Dr. Nazmi Bilir Halk Sağlığı Uz. Ankara
Prof. Dr. Ayşe Bingöl Nöroloji Uz. Ankara
Dr. Derman Boztok Halk Sağlığı Uz.
Dr. Nihat Bulut Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.
Dr. Fazlı Büyükgöz Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.
Dr. Yusuf Canaran Pratisyen Hekim
Dr. Ayten Cesur Pratisyen Hekim
Dr. Arda Ceylan Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz. İzmir
Prof. Dr. Benan Çağlayan Göğüs Hast. Uz. İstanbul
Dr. Haluk C. Çalışır Göğüs Hast. Ve tüberküloz Uz.
Prof. Dr. Güven Çelebi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. Zonguldak
Dr. Ömer Faruk Çelen Radyoloji Uz. Kocaeli
Dr. Selçuk Çelik İşyeri Hekimi Ankara
Dr. Funda Çelik Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.
Dr. Muzaffer Çeliksöz Kalp ve Damar Cerrahisi Uz. Ankara
Dr. Gülseren Çeliksöz Diyaliz Hekimi Ankara
Dr. Hüseyin Çetinel İzmir
Dr. Şadiye Çetintaş İşyeri Hekimi
Dr. Tahsin Çınar İstanbul
Prof. Dr. Sertaç Çiçek Kalp ve Damar Cerrahisi Uz. İstanbul
Dr. Cansu Çimen Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.
Dr. Seyit Çoban İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Çocuk Enfeksiyon Hast. Uz.
Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş Çocuk Gastroenteroloji Uz. İstanbul
Dr. Zambak Dal Dermatoloji Uz.
Dr. Lütfi Değirmencioğlu
Dr. Füsun Değirmencioğlu Kardiyoloji Uz.
Dr. Doğan Alpaslan Demir Kurum Hekimi
Dt. Hülya Demir Diş Hekimi
Dr. Öğr. Ü. Deniz Demircioğlu Duman Dermatoloji Uz. İstanbul
Prof. Dr. Ahmet Demirkazık İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uz. Ankara
Dr. Mustafa Asım Demirkol Göğüs Hast. Uz. İstanbul
Prof. Dr. Kazım Devranoğlu Göz Hast. Uz. İstanbul
Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Ankara
Dr. Semih Dikkatli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Ankara
Prof. Dr. Işın Doğan Ekici Tıbbi Patoloji Uz. İstanbul
Dr. Sabri Dokuzoğuz Ortopedi ve travmatoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Halil İbrahim Durak Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi Uz. İzmir
Dr. Öğr. Ü. Süheyla Ekemen Patoloji Uz.
Prof. Dr. Murat Emiroğlu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uz. Ankara
Dr. Birsel Erarslan İşyeri Hekimi
Dr. Saim Erarslan İşyeri Hekimi
Dr. Yılmaz Erbay Pratisyen Hekim Antalya
Dr. Rıdvan Ercan Ankara
Dr. Hürer Ercan Kadın Hast. ve Doğum Uz. Ve İşyeri Hekimi Kocaeli
Dr. Rıdvan Ercan Pratisyen Hekim
Dr. Esen Erden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.
Dr. Okşan Erdoğan Aile Hekimliği Uz.
Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uz. Ankara
Doç. Dr. Deniz Erdoğdu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Ankara
Dr. İsmail Erelli İşyeri Hekimi
Dr. Birsen Ergus Dermatoloji Uz.
Dr. Kenan Ergus İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Gülriz Erişgen Fizyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Tülay Erkan Çocuk Gastroenteroloji Uz.
Dr. Cumhur Ersoy Göz Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş Kardiyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Canan Erzen Pediatrik Onkoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak Halk Sağlığı Uz.
Dr. Nevzat Fresko İstanbul
Prof. Dr. Suna Gedikoğlu Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.
Dr. Hadi Geylan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uz. Van
Dr. Dilek Gibyeli Genek Nefroloji Uz. Muğla
Dr. Şefik Cem Gökçe Ortopedi ve travmatoloji Uz.
Dr. Ender Gökçebay Üroloji Uz. İşyeri Hekimi İstanbul
Dr. Ceren Göker Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Dr. F.Zuhal Gökkoca Halk Sağlığı Uz.
Prof. Dr. Süha Göksel Patoloji Uz. İstanbul
Dr. A.Hakan Gönendik İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Dolunay Gülmez Tıbbi Mikrobiyoloji Uz. Ankara
Dr. Tayfun Güme Kadın Hast. ve Doğum Uz.
Doç. Dr. Önder Günaydın Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara
Dr. İnanç Güngör Göz Hast. Uz.
Dr. Selda Günönü İzmir
Dr. Duyguhan Güralp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dr. Nevruz Gürceğiz İşyeri Hekimi
Dr. Mehlika Gürpınar Alganer Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.
Dr. Hakan Gürsaç İşyeri Hekimi
Dr. Leyla Gürses Dermatoloji Uz.
Dr. Mehmet Akif Gürsoy İşyeri Hekimi İzmir
Doç. Dr. Hakan Güzel Genel Cerrahi Uz.
Dr. Emel Gülçin Hacıoğlu Kızılkılıç Aile Hekimliği Uz.
Prof. Dr. Gülşen Hasçelik Fiziksel Tıp ve Rehab. Uz. Ankara
Dr. Atila Ilıman İşyeri Hekimi Ankara
Dr. Enver Cahit Işılak Aile Hekimi Ankara
Dr. N.Sevda İdil Kadın Hast. ve Doğum Uz.
Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı
Dr. Bayazıt İlhan Göz Hast. Uz. Ankara
Dr. Harun İsak
Doç. Dr. Cumhur İzgi Tıp Tarihi ve Etik Antalya
Prof. Dr. Adnan Kabaalioğlu Radyoloji Uz. İstanbul
Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz Nöroloji Uz.
Dr. Ayla Kankale Özden Kadın Hast. Ve Doğum Uz.
Prof. Dr. Murat Karaçorlu Göz Hast. Uz.
Dr. Hakan Karagözlü Ortopedi ve travmatoloji Uz.
Dr. A.Seda Karahan Pratisyen Hekim
Dr. Ali Karakoç Üroloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Çiğdem Kayacan Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı İstanbul
Dr. Atınç Kayınova İşyeri Hekimi Zonguldak
Prof. Dr. Asım Kaytaz Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.
Dr. Sıtkı Kesedar İşyeri Hekimi Ankara
Dr. Şiran Keske Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. İstanbul
Dr. Nurdan Keskin Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. İstanbul
Prof. Dr. Bülent Kılıç Halk Sağlığı Uz. İzmir
Dr. Mustafa Kır Kadın Hast. ve Doğum Uz. İstanbul
Prof. Dr. Nur Kır Göz Hast. Uz.
Prof. Dr. Nural Kiper Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Dr. Falih Kocaman Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz. İstanbul
Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek Tıbbi Mikrobiyoloji Uz. İstanbul
Dr. Serdar Koç Aile Hekimi Ankara
Prof. Dr. Ülker Koçak Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Dr. Ergin Koçyıldırım Çocuk Kalp Cerrahisi Uz. ABD
Dr. Nilüfer Korku Halk Sağlığı Uz. İstanbul
Dr. Mesud Kosku Göğüs Hast. Uz. İstanbul
Prof. Dr. Naci Kostakoğlu Estetik ve Plastik Cerrahi Uz. İzmir
Dr. Süreyya Köklü
Prof. Dr. Ethem Kumbay Kardiyoloji ve İç Hast. Uz. Bursa
Prof. Dr. Zafer Kurugöl Prof.Dr.Zafer Kurugöl
Dr. Nilgün Kuştarcı Hunca Kadın Hast. ve Doğum Uz.
Dr. G.Esra Kutlu Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. İstanbul
Prof. Dr. Necmettin Kutlu Plastık Cerrahi Uz. İstanbul
Dr. Nalan Kutlu
Dr. İnci Küçükercan Biyokimya Uz.
Dr. Figen Küçüksezer Göz Hast. Uz. İstanbul
Dr. Aydoğan Lermi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hast.Uz.
Dr. Rüstem Mavili Samsun
Dr. Mahmut Celal Mestçioğlu İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Çiğdem Millik Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz.
Dr. Fuat Memduh Mutlu Nöroşirurji Uz. İstanbul
Prof. Dr. Gülay Nurlu Nöroloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Nezih Oktar Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz.
Dr. Ali Ekrem Onar İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Handan Onur İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uz. Ankara
Dr. İstemi Oral Pratisyen Hekim
Prof. Dr. Diclehan Orhan Patoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Bülent Önal Üroloji Uz. İstanbul
Prof. Dr. Gül Önden Göğüs Hast. Uz. İstanbul
Prof. Dr. Zeki Öngen Kardiyoloji Uz.
Prof. Dr. Necati Örmeci Gastroenteroloji Uz.
Dr. Lütfi Öte Genel Cerrahi Uz.
Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar Nöroloji Uz.
Dr. Naciye Özbek Kardiyoloji Uz.
Dr. Yasemin Özbek Pratisyen Hekim İzmir
Dr. Gürhan Özcan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Dr. Algan Özdemir Üroloji Uz.
Prof. Dr. Kevser Özden Tıbbi Biyoloji Uz. Ankara
Prof. Dr. Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Metin Özenci Kardiyoloji ve İç Hast. Uz.
Dr. Süleyman Özgüler Aile Hekimi
Prof. Dr. İnci Özgür İlhan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Ankara
Prof. Dr. Ş.Volkan Özgüven Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.
Doç. Dr. Gülcihan Özkan Göğüs Hast. Uz.
Doç. Dr. Semih Özkan Üroloji Uz. Ankara
Dr. Haluk Özkut İşyeri Hekimi
Dr. Ayhan Özyürek Ortopedi ve travmatoloji Uz.
Dr. Süreyya Paksoy Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. İzmir
Dr. Şenay Palit Ekin Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.
Dr. Demet Parlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.
Dr. Öğr. Ü. Ömer Faruk Polat Nöroşirürji Uz. Düzce
Dr. Hüseyin Reyhan Kadın Hast. ve Doğum Uz. Almanya
Prof. Dr. A.Afşin Sağduyu Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. İzmir
Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nöroloji Uz. İstanbul
Prof. Dr. Meram Can Saka Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Banu Salepci Göğüs Hast. Uz.
Prof. Dr. Ahmet Saltık Halk Sağlığı Uz. Ankara
Prof. Dr. Vedat Sansoy Kardiyoloji Uz. İstanbul
Doç. Dr. Hakan Seçkin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz.
Dr. Serdar Sezgin Üroloji Uz.
Prof. Dr. Güner Söyletir Tıbbi Mikrobiyoloji Uz.
Dr. Gül Sibel Südoğan Dermatoloji Uz.
Dr. Erkan Sümer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Ankara
Prof. Dr. Nilda Süslü Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara
Dr. Nilgün Şafak Göz Hast. Uz.
Prof. Dr. Sedef Şahin Dermatoloji Uz.
Dr. Zühtü Şahin İşyeri Hekimi ve Halk Sağlığı Bilim Uz.
Prof. Dr. Hüseyin Avni Şahin Aile Hekimligi Uz. Van
Dr. Figen Şahpaz İşyeri Hekimi Ankara
Dr. Çetin Şellavcı Aile Hekimi
Prof. Dr. Elif Şen Göğüs Hast. Uz. Ankara
Dr. Sare Şen Hemodiyaliz Hekimi
Dr. Nedim Şendağ İşyeri Hekimi
Doç. Dr. Aras Şenvar Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.
Dr. Sema Tabak
Dr. Mustafa Tamyürek
Doç. Dr. Hatice Tankişi Nöroloji Uz. Danimarka
Prof. Dr. Tülay Tecimer Patoloji Uz.
Dr. Ahmet Tellioglu İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Cem Terzi Genel Cerrahi Uz. İzmir
Prof. Dr. İlhan Tezcan Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Ayşegül Tokatlı Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Kamil Topalkara Nöroloji Uz.
Prof. Dr. Rezan Topaloğlu Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Dr. Bülent Toprakçı Acil Hekimi Antalya
Dr. Mustafa Torun Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hast.Uz. İzmir
Doç. Dr. Esin Tuncay Göğüs Hast. Uz.
Dr. Saffet Murat Tura Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz.
Prof. Dr. Mustafa Turan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Uz. Ankara
Prof. Dr. Raşit Tükel Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. İstanbul
Doç. Dr. Ayşın Uçkun Kitapçı Çocuk Endokronoloji Uz. Ankara
Dr. Esra Uğurlu Koçer Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. İstanbul
Dr. Sedat Ulkatan Nöroloji Uz. ABD
Prof. Dr. Kayıhan Uluç Nöroloji Uz. İstanbul
Prof. Dr. Berna Uluğ Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Sabahattin Umman Kardiyoloji Uz.
Dr. Hüseyin Usta İşyeri Hekimi
Dr. Nesrin Usta İşyeri Hekimi
Dr. Ruhiye Uygun Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz.
Prof. Dr. Hilmi Uysal Nöroloji Uz. Antalya
Dr. İsa Uzun İşyeri Hekimi
Dr. Ayşe Canan Üçışık Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. İstanbul
Dr. A.Selçuk Ülgener İç Hast. Uz. İstanbul
Dr. Aysel Ülker Gastroenteroloji Uz. Ankara
Dr. Sümeyra Ünal İşyeri Hekimi
Dr. Erol Ünder İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Kubilay Varlı Nöroloji Uz. Ankara
Dr. Mustafa Vatansever İşyeri Hekimi İzmir
Dr. Göksel Verim Üroloji Uz.
Prof. Dr. Çetin Vural Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.
Prof. Dr. Gülşen Yakupoğlu İç Hast. Uz. Antalya
Doç. Dr. Zehra Betül Yalçıner Nöroloji Uz. İstanbul
Dr. İbrahim Halil Yalçıner Ortopedi ve travmatoloji Uz. Antalya
Dr. Türkay Yalın Radyoloji Uz.
Dr. Melda Pelin Yargıç Spor Hekimi
Prof. Dr. Ersin Yarış Tıbbi Farmakoloji Uz. Trabzon
Prof. Dr. Mehmet Hadi Yaşa Gastroenteroloji Uz.
Prof. Dr. Murat Yayla Kadın Hast. ve Doğum Uz.
Prof. Dr. Hasan Yazıcı Dahiliye ve Romatoloji Uz. İstanbul
Dr. Ayben Yentek Balkanay Radyasyon Onkolojisi İstanbul
Dr. Hürriyet Yergün İşyeri Hekimi
Dr. Halis Yerlikaya Tıbbi Onkoloji Uz.
Dr. Emin Yıldız Genel Cerrahi Uz. Ve İşyeri Hekimi
Prof. Dr. Yusuf Yıldız Ortopedi ve travmatoloji Uz. Ankara
Doç. Dr. Sema Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hast. ve Çocuk Hemato.Onko.Uz. İstanbul
Dr. Öğr. Ü. Sercan Yılmaz Radyasyon Onkolojisi İstanbul
Prof. Dr. Şule Yiğit Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara
Prof. Dr. Taşkın Yücel Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara
Dr. Hüseyin Yücel İşyeri Hekimi
Dr. Ahmet İsmet Yüksek Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. Kocaeli
Dr. Tayfun Yüksekbaş
Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan Çocuk Sağlığı ve Hast. ve Çocuk Hemato.Onko.Uz. İstanbul
Dr. Özden Yülek Patoloji Uz. İstanbul
Dr. Fatma Zeydan Yıldız Kadın Hast. ve Doğum Uz.
Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu Tıbbi Mikrobiyoloji Uz.
Dr. Erbil Ziylan