Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Sivas'taki maden sahası, uç ürün üretecek tesis şartıyla ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas'taki 4. grup nikel-kobalt maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahaya ilişkin bilgiler, MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek. İlanda, tesis şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

316 SAHA DAHA İHALEYE ÇIKARILIYOR

Ayrıca, MAPEG tarafından 316 maden sahası da ihaleye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, ihaleye ilişkin bilgilerin, ilanın yayımlanmasından itibaren en az 15 gün süre ile MAPEG'in internet sitesinde duyurulacağı bildirildi.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.