İzmir Tabip Odası'nın (İTO), 330 acil tıp uzmanı ve asistanı,  pratisyen hekimler ve acil tıp dışı uzmanlık alanlarından Acil Servis Hekimleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, hekimlerin yarısından fazlası bir nöbette 100’den fazla, yüzde 30’u ise 200’den fazla hasta bakıyor.

Sonuçların kaygı verici olduğunu kaydeden İTO Başkanı Lütfi Çamlı, anketi, “Sağlıkta dönüşüm politikaları sonrası artan iş yükü, olumsuz çalışma koşulları, performans uygulamaları ile adaletsiz ek ödemeler ve giderek artan sağlıkta şiddet acil servis hekimlerini tüketmiş, mesleklerini bırakma noktasına getirdi” sözleriyle değerlendirdi.

Acil servis hekimlerinin emeklerinin karşılığını alamadığını ifade eden Çamlı, "Acil servis hekimi Stresli bir çalışma ortamında uzun saatlerde, en temel insani ihtiyaçları göz ardı edilerek, sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimlerimiz bedensel, sosyal, ruhsal sorunlar yaşıyor. Ayrıca emeklerinin karşılığını alamıyor. Sağlıkta dönüşüm programı ile artan sağlıkta şiddet acil servis hekimleri için ciddi bir güvenlik sorunu oldu” dedi.

“ACİL SERVİS HEKİMLERİ TÜKENMİŞLİK YAŞIYOR”

Acil servis hekimlerinin başka mesleki arayışlara başladığını hatırlatan Çamlı, acil servis hekimlerinin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti:

“Acil servis hekimleri tükenmişlik yaşıyor. Hekimlerin uzun yıllar boyunca bu koşullarda çalışması mümkün olmayacak. Bu alanda çalışan hekimler mesleki olarak başka arayışlara girmeye başladı. Sağlıkta dönüşüm programının kışkırttığı talebin ve acil servislerin artan gereksiz iş yükünün önüne geçilmeli.

Acil servislerde çalışan hekimlerin çalışma koşullarına uygun şekilde yıpranma hakkı kazanması sağlanmalı ve çalışma saatleri ve koşulları için standartlar belirlenerek yeni düzenlenmeler yapılmalı. Adaletsiz performans sisteminden vazgeçilerek emeklerinin karşılıklarını alabildikleri insanca yaşamaya uygun bir ücret verilmeli.”

İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI

İTO’nun acil servis hekimleri ile ilgili olarak yaptığı ankete göre acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 4’ü mesai saatlerinde çalışırken yüzde 65’i  24 saatlik nöbetler halinde; yüzde 95’i haftalık 40 saatten daha fazla çalışıyor.

Hekimlerin yarıya yakını öğlen veya akşam yemeği için nadiren ara verebildiklerini söyledi. Bu yoğun çalışma koşullarında durmadan nefes almadan çalışmalarının istenen hekimlerin yüzde 79’u acil olmayan hastalara hizmet vermeleri ya da acil olmayan müdahaleleri yapmaları için hastane idaresi tarafından baskı uygulandığını bildirdi.

COVİD-19 SALGINI SORUNLARI AĞIRLAŞTIRDI

Covid-19 salgını sürecinde sorunları daha da ağırlaşan acil servis hekimlerinin anket sonuçlarına göre  yüzde 73’ünün covid polikliniği, ya da  yoğun bakım servislerinde çalıştığı saptandı.

Katılanların yüzde 80’i  Covid-19 salgını sürecinde acil servis çalışanlarına yeterli korunma sağlanmadığını, yüzde 86’sı ise  salgın ile ilgili olarak acil serviste yeterli düzenleme yapılmadığını ifade etti.

“BİR NÖBETTE 200’DEN FAZLA HASTA BAKILIYOR”

Nüfusa göre oranlandığında dünyada en fazla acil servis başvurusu yapılan ülkelerden biri olan ülkemizde Hekimlerin yarısından fazlası bir nöbette 100’den fazla, yüzde 30’u 200’den fazla hasta baktığını ifade etti.

Hekimlerin yüzde 80’i başvuran hastaların yarısından fazlasının gerçek acil vakalar olmadığını ifade etti. Sonuç olarak bilimsel perspektiften uzak popülist sağlık politikalarının sonucu olan hasta yoğunluğu hekimlerin çalışma koşullarını olumsuz etkilemek yanında, gerçek acil vakaların sağlığını tehdit etti.

“HEKİMLERİN TAMAMI GÜVENLİK KAYGISI TAŞIYOR”

Hekimlerin yüzde 99’u çalışma ortamında güvenlik kaygısı yaşıyor. Katılımcıların yüzde 39’u çalıştıkları acil serviste her ay 20’den fazla şiddet olayı yaşandığını, yüzde 92’si kendisinin şiddete maruz kaldığını bildirdi.

Bu olayların çoğunluğu tehdit ve hakaret olsa da bunu sırasıyla, mobbinge, darp edilme, ateşli delici ve kesici aletle tehdit veya yaralanma ve cinsel saldırı ya da tacize olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu olaylarda nadiren bildirim yapıldığı dikkat çekti.

“EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYORLAR”

Acil servislerde çalışma standartların düzelmesi, şiddet eylemlerinin önlenmesi için yıllardır beklenen ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın ivedilikle çıkartılması istenirken, acil servis hekimlerinin yüz 80’i emeğinin karşılığını alamadığını, yüzde 49’u ek mesai ücretlerini ,yüzde 75’i ise covid nedenli ek ödemeleri tam olarak alamadıklarını belirtti.

Ankete katılan hekimlerin  sadece yüzde 9’u acil servis hekimlerine uygulanan performans sisteminin  adil olduğunu düşünüyor.

Görevinde mesleki tatmin yaşadığını söyleyenlerin oranı çok küçük bir azınlığı oluştururken, yüzde 94’ü çalışma sürecinde kısa ya da uzun süreli tükenmişlik duygusu yaşadığını, üçte birinden fazlası son bir yıl içinde depresyon tanısı aldığını, dörtte üçü ise zaman zaman  istifa etmeyi  düşündüğünü, yüzde 88’inin  mesleğini ya da branşını değiştirmeyi aklından geçirdiğini ifade etti.

[old_news_related_template title="İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan 4'üncü pik ve sonbahar uyarısı" desc="İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, şu andaki pandeminin aşısızlar pandemisi olduğunu belirterek, 'Sonbaharda kapalı ortamlara geçişle beraber vaka sayılarının daha da artacağı ve 4'üncü pik zirvesinin daha da yukarıya çıkacağı şeklinde kaygılarımız var' dedi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2021/09/04/iecrop/corona-dha-1_16_9_1630766797.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/izmir-tabip-odasi-baskanindan-4uncu-pik-ve-sonbahar-uyarisi-6630964/"]